ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Matematyka 1
Geometria wykreślna
Techniki informacyjne
Materiały budowlane
Szkolenie BHP
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona zabytków
Historia muzyki
Projektowanie wstępne architektoniczne
Historia architektury powszechnej
Rysunek odręczny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Semestr 2

Matematyka 2
Geometria wykreślna 2
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe w projektowaniu
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Historia architektury powszechnej
Rysunek odręczny 2
Mechanika budowli 1
Budownictwo ogólne 1
Podstawy normalizacji
Praktyka inwentaryzacyjna
Język angielski 1

Semestr 3

Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 1
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
Techniki komputerowe w projektowaniu 2
Budownictwo ogólne 2
Mechanika budowli 2
Historia architektury powszechnej 3
Historia architektury polskiej 1
Konstrukcje budowlane
Rysunek odręczny 3
Wychowanie fizyczne
Język angielski 2
Marketing

Semestr 4

Fizyka budowli
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2
Historia architektury polskiej 2
Historia budowy miast 1
Budownictwo ogólne 3
Konstrukcje drewniane
Rysunek odręczny i malarstwo
Antropologia kultury wsi i miast
Historia kultury i sztuki
Socjologia miast
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 2
Wychowanie fizyczne
Praktyka budowlana
Plener rysunkowo-malarski
Język angielski 3

Semestr 5

Planowanie przestrzenne
Historia budowy miast 2
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Prawo budowlane
Konstrukcje żelbetowe 1
Instalacje budowlane
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 3
Elementy kompozycji plastycznej
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 3
Język angielski 4

Semestr 6

Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Architektura współczesna
Konstrukcje żelbetowe 2
Konstrukcje stalowe
Etyka zawodu architekta
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 4
Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 4
Akademickie dobre wychowanie
Projekt architektoniczno-budowlany

Semestr 7

Historia i teoria konserwacji zabytków
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Ochrona własności intelektualnej
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 5
Historia i ochrona architektury ludowej w Polsce
Architektura krajobrazu
Praca dyplomowa inżynierska
Seminarium dyplomowe
Praktyka projektowa

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

WARUNKI WPISU NA SEMESTR