ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Geometria wykreślna 1
Historia architektury i urbanistyki
Matematyka 1
Materiały budowlane
Podstawy estetyki kompozycji z elementami filozofii
Projektowanie wstępne architektoniczne
Rysunek odręczny 1
Rysunek techniczny
Socjologia miast
Szkolenie BHP
Technologie informacyjne w procesie projektowania arch. i urb.
Teoria podstaw projektowania architektonicznego
Zintegrowane wstępne projektowanie architektoniczne

Semestr 2

Budownictwo ogólne 1
Cyfrowe techniki inwentaryzacji architektonicznej i urbanistycznej
Geometria wykreślna 2
Matematyka 2
Parametryczne projektowanie architektoniczno urbanistyczne 1
Podstawy normalizacji
Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna
Projektowanie arch.-urb. przestrzeni w kontekście krajobrazu kulturowego
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Rysunek odręczny 2
Statyka budowli
Teoria podstaw projektowania urbanistycznego
Zintegrowane wstępne projektowanie urbanistyczne

Semestr 3

Budownictwo ogólne 2
Język angielski 1
Konstrukcje budowlane
Mechanika budowli
Modelowanie architektoniczne
Parametryczne projektowanie architektoniczno urbanistyczne 2
Projektowanie architektoniczno urbanistyczne 1
Projektowanie architektoniczno urbanistyczne w kontekście historycznym
Projektowanie zrównowazone podstawy
Regionalizm w tradycyjnym budownictwie ludowym jako inspiracja w architekturze
Rysunek odręczny i malarstwo
Teoria i zasady projektowania architektoniczno urbanistyczne 1
Tradycja w procesie twórczym w projektowaniu
Wychowanie fizyczne.pdf
Zintegrowane projektowanie architektoniczno urbanistyczne 1

Semestr 4

Architektura krajobrazu
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Historia architektury polskiej
Język angielski 2
Konstrukcje drewniane
Plener rysunkowo-malarski
Praktyka urbanistyczna
Prawo budowlane
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne. Barwa i techniki wizualizacji
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2
Projektowanie architektoniczno urbanistyczne. Aspekt ochrony środowiska i ekologii
Projektowanie kompozycji architektoniczno-urbanistycznej
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 2
Wychowanie fizyczne
Zintegrowane projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2

Semestr 5

Instalacje budowlane
Język angielski 3
Konstrukcje żelbetowe
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Planowanie przestrzenne 1
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Projektowanie architektury wnętrz
Projektowanie arch-urb 3. Projektowanie architektury usługowej w krajobrazie
Projektowanie arch-urb 3. Projektowanie wielofunkcyjnych obiektów architekt. w obszarach o wys. intensywności
Teoria architektury wnętrz
Teoria i zasady projektownia arch-urb 3. Architektura użyteczności publicznej
Teoria planowania przestrzennego
Zintegrowane planowanie przestrzenne
Zintegrowane projektowanie arch-urb 3. Projektowanie architektury usługowej w krajobrazie
Zintegrowane projektowanie arch-urb 3. Projektowanie wielofunkcyjnych obiektów architekt. w obszarach o wys. intensywności

Semestr 6

Architektura współczesna
Fizyka budowli
Język angielski 4
Konstrukcje stalowe
Planowanie przestrzenne 2
Problemy projektowania we współczesnej architekturze
Projekt architektoniczno-budowlany
Projektowanie architektury osadnictwa wiejskiego
Projektowanie arch.-urb. 4. Projektowanie struktur miejskich w krajobrazie
Projektowanie arch.-urb. 4. Projektowanie struktur śródmiejskich
Teoria i zasady projektowania arch.-urb. 4. Kształtowanie struktur urbanistycznych
Teoria projektownia architektury osadnictwa wiejskiego
Zintegrowane projektowanie arch.-urb. 4. Projektowanie struktur miejskich w krajobrazie
Zintegrowane projektowanie arch.-urb. 4. Projektowanie struktur śródmiejskich

Semestr 7

Praktyka zawodowa

Semestr 8

Historia i teoria konserwacji zabytków
Historia kultury i sztuki
Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa inżynierska
Projekt inżynierski
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne w obszarach rewitalizowanych
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Seminarium dyplomowe
Style w architekturze i sztuce
Zintegrowane projektowanie architektoniczno budowlane

WARUNKI WPISU NA SEMESTR – obowiązujące od roku ak. 2023/2024
WARUNKI WPISU NA SEMESTR

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Akustyka architektoniczna i urbanistyczna
Budownictwo komunikacyjne
Cyfrowa integracja procesów projektowania 1
Estetyka w kreowaniu architektury
Język angielski 1
Planowanie miast i osiedli
Prawo w procesie inwestycyjnym
Projektowanie arch.-urb. 1. Projektowanie budynków użyteczności publicznej
Projektowanie arch.-urb. 1. Projektowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Projektowanie konserwatorskie
Teoria i zasady projektowania arch.-urb. 1. Architektura obiektów użyteczności publicznej
Teoria konserwacji i ochrony zabytków
Teoria planowania miast i osiedli
Współczesne ustroje konstrukcyjne
Zagadnienia estetyki i kompozycji
Zagadnienia estetyki i kompozycji (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)

Zintegrowane projektowanie arch.-urb. 1. Projektowanie budynków użyteczności publicznej
Zintegrowane projektowanie arch.-urb. 1. Projektowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych

Semestr 2

Budownictwo podziemne
Cyfrowa integracja procesów projektowania 2
Ergonomia w projektowaniu architektonicznym
Etyka zawodu architekta

Etyka zawodu architekta (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)

Język angielski 2
Podstawy historii sztuki współczesnej
Projektowanie arch.-urb. 2. Projektowanie wielorodz. zespołów mieszkaniowych w strukturze miejskiej
Projektowanie arch.-urb. 2. Projektowanie wielorodz. zespołów mieszkaniowych w strukturze podmiejskiej
Projektowanie zieleni i małych form architektonicznych
Projektowanie zrównoważone – uwarunkowania
Rewitalizacja środowiska zurbanizowanego
Style i kierunki w sztuce współczesnej
Teoria i zasady projektowania arch.-urb. 2
Teoria i zasady rewitalizacji
Zintegrowane proj arch.-urb. 2. Projektowanie wielorodz. zespołów mieszkaniowych w strukturze miejskiej
Zintegrowane proj arch.-urb. 2. Projektowanie wielorodz. zespołów mieszkaniowych w strukturze podmiejskiej

Semestr 3

Archeologia i teoria konserwatorska
Metodyka pracy naukowej
Praca dyplomowa magisterska
Projektowanie technologiczno-konserwatorskie
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
Przygotowanie opracowań naukowych. Wykład
Seminarium dyplomowe
Techniki wizualizacyjne i prezentacje pracy dyplomowej


WARUNKI WPISU NA SEMESTR – obowiązujące od roku ak. 2023/2024
WARUNKI WPISU NA SEMESTR

ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Matematyka 1
Geometria wykreślna
Techniki informacyjne
Materiały budowlane
Szkolenie BHP
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona zabytków
Historia muzyki
Projektowanie wstępne architektoniczne
Historia architektury powszechnej
Rysunek odręczny
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Semestr 2

Matematyka 2
Geometria wykreślna 2
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe w projektowaniu
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Historia architektury powszechnej
Rysunek odręczny 2
Mechanika budowli 1
Budownictwo ogólne 1
Podstawy normalizacji
Praktyka inwentaryzacyjna
Język angielski 1

Semestr 3

Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 1
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
Techniki komputerowe w projektowaniu 2
Budownictwo ogólne 2
Mechanika budowli 2
Historia architektury powszechnej 3
Historia architektury polskiej 1
Konstrukcje budowlane
Rysunek odręczny 3
Wychowanie fizyczne
Język angielski 2
Marketing

Semestr 4

Fizyka budowli
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 2
Historia architektury polskiej 2
Historia budowy miast 1
Budownictwo ogólne 3
Konstrukcje drewniane
Rysunek odręczny i malarstwo
Antropologia kultury wsi i miast
Historia kultury i sztuki
Socjologia miast
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 2
Wychowanie fizyczne
Praktyka budowlana
Plener rysunkowo-malarski
Język angielski 3

Semestr 5

Planowanie przestrzenne
Historia budowy miast 2
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Prawo budowlane
Konstrukcje żelbetowe 1
Instalacje budowlane
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 3
Elementy kompozycji plastycznej
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 3
Język angielski 4

Semestr 6

Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Architektura współczesna
Konstrukcje żelbetowe 2
Konstrukcje stalowe
Etyka zawodu architekta
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 4
Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 4
Akademickie dobre wychowanie
Projekt architektoniczno-budowlany

Semestr 7

Historia i teoria konserwacji zabytków
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Ochrona własności intelektualnej
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 5
Historia i ochrona architektury ludowej w Polsce
Architektura krajobrazu
Praca dyplomowa inżynierska
Seminarium dyplomowe
Praktyka projektowa

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

WARUNKI WPISU NA SEMESTR