Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
mail: wrsswbia@tu.kielce.pl

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
1. Weronika Celejowska

Zastępca Przewodniczącej WRSS:
2. Anna Bator

Pozostali Członkowie:
3. Diana Jakubczyk
4. Paulina Krzeszowska
5. Martyna Wójcicka
6. Kamila Okła
7. Julia Wach
8. Agnieszka Nawrot
9. Karolina Skarbek

Siedziba WRSS: budynek A, pokój 1.09

Strona WRSS na facebooku

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
mail: samorzadpsk@tu.kielce.pl