Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
mail: wrsswbia@tu.kielce.pl

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
Karol Mitręga

Zastępca Przewodniczącego WRSS:
Kamil Śmiglarski

Pozostali Członkowie:
Weronika Celejowska
Julia Dziubińska
Ireneusz Kowalski
Karolina Michalik
Agnieszka Nawrot
Adrian Resztak
Bartłomiej Sadza
Karolina Skarbek
Julia Smolińska
Oliwia Śledziewska

Siedziba WRSS: budynek A, pokój 1.09

Strona WRSS na facebooku

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
mail: samorzadpsk@tu.kielce.pl