Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego:
1. Martyna Wójcicka, mail: martyna.wojcicka@urss.tu.kielce.pl

Zastępca Przewodniczącego WRSS:
2. Klaudia Kobiec, mail: klaudia.kobiec@urss.tu.kielce.pl

Pozostali Członkowie:
3. Aleksandra Cybula
4. Patrycja Dykiel
5. Norbert Giemza
6. Diana Jakubczyk
7. Natalia Klecha
8. Paulina Krzeszowska
9. Kamila Okła
10. Karolina Skarbek
11. Julia Wach
12. Patrycja Żyła

Strona WRSS na facebooku

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
mail: samorzadpsk@tu.kielce.pl