Regulamin praktyk zawodowych
Informacja ws. przetwarzania danych osobowych
Umowa o organizację praktyki
Program praktyki
Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki
Sprawozdanie z praktyki


Procedura weryfikacji efektów kształcenia w trakcie realizacji praktyk

BUDOWNICTWO
Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku budownictwo
Program praktyki zawodowej

ARCHITEKTURA
– semestr 2
Procedura realizacji praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
Program praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
– semestr 4
Procedura realizacji pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Program pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Procedura realizacji praktyki budowlanej na kierunku architektura
Program praktyki budowlanej na kierunku architektura
– semestr 7
Procedura realizacji praktyki projektowej na kierunku architektura
Program praktyki projektowej na kierunku architektura


Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia stacjonarne
dr inż. Marek Telejko – pok. 2.25, budynek A, tel. 41–34–24–480, e-mail: mtelejko@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia niestacjonarne
dr inż. Andrzej Kroner – pok. 2.33, budynek A, tel. 41–34–24–521, e-mail: akroner@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “architektura”
dr inż. Piotr Dobosz – pok. 3.15, budynek A, tel. 41–34–24–498, e-mail: aozpd@tu.kielce.pl