Regulamin praktyk zawodowych
Informacja ws. przetwarzania danych osobowych
Umowa o organizację praktyki
Program praktyki
Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki
Sprawozdanie z praktyki
Podanie o zaliczenie praktyki studenckiej


Procedura weryfikacji efektów kształcenia w trakcie realizacji praktyk

BUDOWNICTWO
Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku budownictwo
Program praktyki zawodowej

ARCHITEKTURA
– semestr 2
Procedura realizacji praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
Program praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
– semestr 4
Procedura realizacji pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Program pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Procedura realizacji praktyki budowlanej na kierunku architektura
Program praktyki budowlanej na kierunku architektura
– semestr 7
Procedura realizacji praktyki projektowej na kierunku architektura
Program praktyki projektowej na kierunku architektura

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku geologia inżynierska
Program praktyki zawodowej na kierunku geologia inżynierska


Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia stacjonarne
dr inż. Marek Telejko – pok. 2.25, budynek A, tel. 41–34–24–480, e-mail: mtelejko@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia niestacjonarne
dr inż. Andrzej Kroner – pok. 2.33, budynek A, tel. 41–34–24–521, e-mail: akroner@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “architektura”
dr inż. Piotr Dobosz – pok. 3.15, budynek A, tel. 41–34–24–498, e-mail: aozpd@tu.kielce.pl