UWAGA: Ze względu na okres wakacyjno-urlopowy umowy o praktyki przyjmowane będą do dnia 08.07.2024 r.
Wznowienie przyjęć dnia 09.09.2024 r.

Regulamin praktyk zawodowych
Informacja ws. przetwarzania danych osobowych
Umowa o organizację praktyki
Oświadczenie o znajomości zasad odbywania praktyki
Wniosek o odbycie praktyki zawodowej w jednostce organizacyjnej PŚk


BUDOWNICTWO
Program praktyki na kierunku budownictwo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk – obowiązujące od cyklu kształcenia 2023/24
Sprawozdanie z praktyki
Sprawozdanie z praktyki (wersja PDF)

ARCHITEKTURA
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Sprawozdanie z praktyki zawodowej (Wersja PDF)


Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia stacjonarne
dr inż. Marek Telejko – pok. 2.25, budynek A, tel. 41–34–24–480, e-mail: mtelejko@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia niestacjonarne
dr inż. Andrzej Kroner – pok. 2.33, budynek A, tel. 41–34–24–521, e-mail: akroner@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “architektura”
dr inż. Piotr Dobosz – pok. 3.15, budynek A, tel. 41–34–24–498, e-mail: aozpd@tu.kielce.pl
Wydziałowy Kierownik ds. Semestralnej Praktyki Zawodowej dla studentów kierunku „architektura”
dr inż. arch. Włodzimierz Tracz – pokój 3.12, budynek A, tel. 41-34-24-643, e-mail: w.tracz@tu.kielce.pl