Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja  i Transport

prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk

bud. pok. tel./fax email aktywność
A 2.01 41 34 24 664 zmsjw@tu.kielce.pl Beta dorobek

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email
Małgorzata Kroner A 334 41 34 24 592  dyscyplinailit@tu.kielce.pl

mkroner@tu.kielce.pl

 

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – przewodniczący

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt
prof. dr hab. inż. Marek Iwański
prof. dr hab. inż. Wojciech Piasta
dr hab. inż. Przemysław Buczyński, prof. PŚk
dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
dr hab. inż. Aleksandra Krampikowska, prof. PŚk
dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk
dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
dr hab. inż. Wioletta Raczkiewicz, prof. PŚk
dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta, prof. PŚk