ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Szkolenie BHP
Miernictwo budowlane 1
Geometria i grafika inżynierska
Matematyka 1
Chemia budowlana 1
Rysunek techniczny
Fizyka 1
Fizyka 1 (obowiązuje od r. ak. 2022/23)
Tworzywa sztuczne
Mikroekonomia
Historia muzyki

Semestr 2

Miernictwo budowlane 2
Matematyka 2
Chemia budowlana 2
Chemia budowlana 2 (obowiązuje od r. ak. 2022/23)
Fizyka 2
Materiały budowlane
Mechanika ogólna
Tworzywa sztuczne 2
Makroekonomia
Instrumentoznawstwo

Semestr 3

Matematyka 3
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Wytrzymałość materiałów 1
Budownictwo ogólne 1
Technologia betonu
Geologia
Techniki informacyjne
Kultura i sztuka w Polsce
Język angielski 1

Semestr 4

Mechanika gruntów
Język angielski 2
Wytrzymałość materiałów 2
Budownictwo ogólne 2
Warsztat komputerowy inżyniera
Przepisy prawne w budownictwie
Mechanika budowli 1

Budownictwo drogowe

Projektowanie architektoniczne
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

Budownictwo ogólne

Projektowanie architektoniczne

Semestr 5

Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Język angielski 3
Mechanika budowli 2
Hydraulika i hydrologia

Budowa dróg

Roboty ziemne
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg 1
Geotechnika w drogownictwie

Budownictwo ogólne

Fizyka budowli
Fizyka budowli (obowiązuje od r. ak. 2022/23)
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

Semestr 6

Konstrukcje betonowe 2
Język angielski 4
Konstrukcje metalowe 2
Metody obliczeniowe
Metody obliczeniowe (obowiązuje od r. ak. 2022/23)

Budowa dróg

Projektowanie dróg 2
Inżynieria ruchu 1
Budowa dróg i ulic

Budownictwo ogólne

Technologia robót budowlanych
Ekonomika budownictwa

Semestr 7

Praktyka zawodowa
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona własności intelektualnej
Język angielski 5
Kierowanie procesem inwestycyjnym

Budowa dróg

Mosty drogowe
Projektowanie ulic
Ekonomika i kosztorysowanie w drogownictwie
Podstawy budownictwa podziemnego
Konstrukcje nawierzchni lotnisk
Inżynieria ruchu 2

Budownictwo ogólne

Budownictwo komunikacyjne
Konstrukcje murowe
Fundamentowanie budowli
Konstrukcje drewniane

Semestr 8

Technologia prefabrykacji
Język angielski 6
Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe

Budowa dróg

Fundamentowanie
Utrzymanie dróg i ulic
Węzły i autostrady
Planowanie układów komunikacyjnych
Technologia budowy dróg

Budownictwo ogólne

Podstawy konstrukcji sprężonych
Wybrane zagadnienia z technologii robót budowlanych
Organizacja produkcji budowlanej
Wycena nieruchomości
Ocena jakości betonu w konstrukcji


WARUNKI WPISU NA SEMESTR – obowiązujące od roku akad. 2023/2024
WARUNKI WPISU NA SEMESTR

Studia Niestacjonarne Drugiego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Teoria sprężystości i plastyczności
Modern bituminous composites
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
Technology of frost resistant concretes

Budowa dróg

Metody komputerowe w drogownictwie
Ekonomika i kosztorysowanie w drogownictwie
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Trwałość budowli

Konstrukcje budowlane

Organizacja robót budowlanych
Dynamika i stateczność konstrukcji
Metody komputerowe

Technologia i organizacja budownictwa

Metody komputerowe
Organizacja robót budowlanych
Trwałość i ochrona budowli

Semestr 2

Historia architektury i sztuki
Kompetencje menedżerskie w praktyce

Budowa dróg

Złożone konstrukcje metalowe
Złożone konstrukcje betonowe
Inżynieria ruchu 3
Podstawy mostownictwa
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych 2
Fundamentowanie 2
Projektowanie dróg 3

Konstrukcje budowlane

Złożone konstrukcje metalowe
Złożone konstrukcje betonowe
Warsztat komputerowy Inżyniera 2
Konstrukcje sprężone
Fundamentowanie 2
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Podstawy mostownictwa

Technologia i organizacja budownictwa

Złożone konstrukcje metalowe
Złożone konstrukcje betonowe
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych
Materiały kompozytowe 1

Semestr 3

Psychologia społeczna
Język angielski
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (obowiązuje od r. ak. 2022/23)

Historia techniki i wynalazków

Budowa dróg

Utrzymanie dróg i ulic
Budowa dróg i ulic
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni betonowych dróg i lotnisk
Trwałość nawierzchni betonowych
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie

Konstrukcje budowlane

Konstrukcje betonowe 4
Budownictwo przemysłowe
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych (obowiązuje od r. ak. 2022/23)

Technologia i organizacja budownictwa

Izolacje i osuszanie budowli
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Technologia betonów nowej generacji
Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych

Semestr 4

Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe
Ochrona własności intelektualnej

Budowa dróg

Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Budownictwo podziemne
Specjalne technologie w drogownictwie

Konstrukcje budowlane

Wybrane zagadnienia z konstrukcji betonowych
Remonty i utrzymanie mostów
Technologia betonów masywnych
Materiały kompozytowe
Metalowe konstrukcje cienkościenne

Technologia i organizacja budownictwa

Wycena nieruchomości i inwestycji
Technologia betonów masywnych
Remonty budowli 3


WARUNKI WPISU NA SEMESTR – obowiązujące od roku akad. 2023/2024
WARUNKI WPISU NA SEMESTR