ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Interesujesz się inżynierią, chciałbyś projektować i budować mieszkania, domy, biurowce, drogi, mosty lub lotniska? Chcesz mieć wpływ na tworzenie przestrzeni wokół ciebie, być architektem, inżynierem budownictwa?

Przedstawiamy kolejny z wydziałów Politechniki Świętokrzyskiej, który pozwala na zdobycie kwalifikacji potrzebnych by dostać prace marzeń: Wydział Budownictwa i Architektury. Czy warto studiować kierunki techniczne? – odpowiedź może być tylko jedna – warto.

WBiA na Politechnice Świętokrzyskiej wypromował już ponad 11 tysięcy inżynierów i magistrów inżynierów. Budownictwo i architektura to najczęściej i najchętniej wybierane kierunki studiów przez przyszłych studentów. Specjaliści w tej dziedzinie są poszukiwani na rynku pracy, bowiem Polska modernizuje się, przy wsparciu funduszy unijnych powstaje wiele budynków użyteczności publicznej, dróg i mostów. W ostatnim czasie na wydziale powstało wiele nowoczesnych laboratoriów badawczych w zakresie materiałów budowlanych, technologii betonu, materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyki obiektów technicznych. Laboratoria zostały utworzone w ramach realizowanych przez uczelnię programów unijnych. Wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiają wykonywanie badań na światowym poziomie.

Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oferuje kierunek budownictwo oraz architektura.


Studia dla wymagających

Projektowanie budynków, czy całych przestrzeni wymaga nie tylko kreatywności, ale także dyscypliny, systematyczności i precyzji . Dlatego studia architektoniczne są niezwykle wymagające. Obok kompetencji inżynierskich kształtują także uzdolnienia w dziedzinie przestrzennego myślenia, rysunku oraz projektowania nowatorskich rozwiązań różnego rodzaju przestrzeni. Ukończenie architektury to dopiero początek prawdziwych zmagań zawodowych. Dobry architekt to człowiek, który zdobywa kolejne uprawnienia. Wielu architektów otwiera swoje firmy projektowe, inni szukają zatrudnienia w istniejących podmiotach gospodarczych. Trudy włożone w to aby uzyskać dyplom architekta opłacają się w przyszłości. Po pierwsze nie ma większych trudności ze znalezieniem pracy – rynek potrzebuje młodych architektów, którzy mają świeży pogląd na to co się tworzy w architekturze. Płace architektów też zachęcają młodych do wykonywania tego zawodu.


Budownictwo – pewna przyszłość

Studia w zakresie budownictwa to nie tylko nauka w uczelnianych salach wykładowych i laboratoriach. Każdy student zobowiązany jest do realizacji praktyk zawodowych. Odpowiednie staże pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, projektowaniu i innych czynnościach zawodowych pozwalają ubiegać się o odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoby pracujące w zawodach budowlanych praktycznie nigdy nie przestają się uczyć. To zawód, który wymaga stałego odświeżania wiedzy i uzupełniania jej o nowe osiągnięcia nauk technicznych.
Studenci mogą wybierać spośród czterech specjalności: technologia i organizacja budownictwa, budowa dróg, mosty, konstrukcje budowlane lub budownictwo ogólne. To właśnie tutaj kształci się przyszłych inżynierów, odpowiedzialnych za proces projektowania i wykonawstwa mieszkań, domów, dróg mostów lub lotnisk. Możliwości podjęcia pracy po takim kierunku są olbrzymie, przede wszystkim praca czeka na projektantów konstrukcji budowlanych, kierowników budowy, inspektorów nadzoru , pracowników badawczo-rozwojowych czy przedstawicieli handlowych branży budowlanej


Student z pasją

Ale nie samą nauką człowiek żyje. Wydział stwarza studentom szerokie możliwości realizowania swoich pasji i zainteresowań. Na kierunku budownictwo działa sześć kół naukowych. W każdym z nim można rozwinąć umiejętności, podwyższyć  kwalifikacje i zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studenci architektury zrzeszają się w kole „Arkada”, związanym z konserwacją budowli i obiektów zabytkowych. W ramach działalności koła wyjeżdżają na plenery, gdzie realizują projekty związane z rewitalizacją zabytków, uczestniczą w sympozjach i konferencjach tematycznych. Studenci zainteresowani inżynierią materiałową a w szczególności technologią betonu mogą skorzystać z oferty kół naukowych „Aragonit” i „Betonic”. Uczestniczą w projektach badawczych, organizują konferencję na których rozmawiają o wynikach prac. Osoby, którym bliższe są konstrukcje budowlane zrzeszają się w kołach „Żelbecik” i „Specmost”. Z kolei koło naukowe „Feniks” jest związane z inżynierią komunikacyjną. Studenci uczestniczą w badaniach ruchu oraz wykonują badania związane z nowoczesnymi technologiami w drogownictwie.