ROK AKADEMICKI 2023/2024

Studia Nietacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1
Matematyka 1
Chemia
Geologia
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1
Metody komputerowego wspomagania projektowania
Planowanie przestrzenne
Rysunek odręczny
Techniki informacyjne
Wybrane zagadnienia z historii cywilizacji europejskiej
Historia budownictwa i architektury
Historia wynalazków
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Szkolenie bhp
Podstawy normalizacji

Semestr 2
Matematyka 2
Mechanika teoretyczna
Materiały budowlane
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2
Fizyka
Geodezja
Tworzywa sztuczne
Podstawy projektowania architektonicznego
Język angielski 1

Semestr 3
Matematyka 3
Wytrzymałość materiałów 1
Budownictwo ogólne
Oddziaływania na konstrukcje budowlane
Podstawy inżynierii komunikacyjnej
Technologia betonu
Technologia robót betonowych
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 2
Akademickie dobre wychowanie
Polscy inżynierowie
Specjalne technologie w drogownictwie
Remonty budowli 1

Semestr 4
Budownictwo komunikacyjne
Wytrzymałość materiałów 2
Mechanika budowli
Mechanika gruntów
Konstrukcje drewniane i murowe
Statystyka matematyczna
Język angielski 3
Some aspects of material strength
Selected issues of traffic engineering
Underground infrastructure of cities
Semestr 5
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji
Mechanika budowli 2
Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Fundamentowanie
Technologia robót budowlanych 1
Język angielski 4
Semestr 6
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Technologia robót budowlanych 2
Podstawy mostownictwa
Instalacje budowlane
Ekonomika i kosztorysowanie
Organizacja ruchu drogowego
Maszyny i urządzenia budowlane
Remonty budowli 2
Praktyki zawodowe

Semestr 7
Organizacja robót budowlanych
Podstawy prefabrykacji
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Fizyka budowli
Structure materials behavior under service load
Innovative solutions for road technology
Historia budowy miast
Kultura i sztuka w Polsce
Budowa dróg
Podstawy projektowania dróg
Technologia budowy dróg
Utrzymanie dróg
Konstrukcje budowlane
Komputerowe podstawy projektowania konstrukcji
Podstawy budownictwa przemysłowego
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
Podstawy dynamiki i stateczności budowli
Konstrukcje sprężone
Mosty
Utrzymanie obiektów mostowych
Podstawy konstrukcji sprężonych
Wyposażenie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe
Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych
Technologia i organizacja budownictwa
Budownictwo energooszczędne
Technologia betonów mrozoodpornych 1 i 2
Nowoczesne materiały budowlane
Trwałość budowli
Ekonomika budownictwa
Semestr 8
Ochrona własności intelektualnej
Prawo budowlane
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Budowa dróg
Podstawy inżynierii ruchu drogowego
Konstrukcje budowlane
Modelowanie obiektowe konstrukcji budowlanych
System zarządzania infrastrukturą mostów
Mosty
Wyposażenie obiektów mostowych
Podstawy projektowania dróg
Technologia i organizacja budownictwa
Ocena jakości betonu w konstrukcji