BUDOWNICTWO

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

UWAGA: Karty przedmiotów można pobierać za pomocą przeglądarki MS-Edge

Karty przedmiotów

semestr 1

Chemia

Fizyka

Geodezja

Geologia

Geometria wykreślna i rysunek techiczny

Historia budownictwa i architektury

Matematyka I

Matematyka II

Ochrona własności intelektualnej

Rysunek odręczny

Szkolenie BHP

Akademickie dobre wychowanie

semestr 2

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Chemia 2

Geodezja 2

Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2

Historia budowy miast

Język angielski 1

Historia kultury i sztuki w Polsce

Matematyka III

Mechanika teoretyczna

Podstawy normalizacji

Podstawy projektowania architektonicznego

Techniki informacyjne

Tworzywa sztuczne

semestr 3

Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo-ogólne

Hydraulika i hydrologia

Język angielski 2

Materiały budowlane

Metody komputerowego wspomagania projektowania 1

Prawo budowlane

Statystyka matematyczna

Technologia betonu

Wychowanie fizyczne 1

Wytrzymałość materiałów 1

semestr 4

Fizyka budowli

Instalacje budowlane

Język angielski 3

Konstrukcje drewniane

Mechanika budowli 1

Mechanika gruntów

Planowanie przestrzenne

Remonty budowli

Renewable energy

Some Aspects of Materials Strength

Specjalne technologie w drogownictwie

Technologia robót betonowych

Wychowanie fizyczne 2

Wytrzymałość materiałów 2

semestr 5

Engineering Soil Science

Fundamentowanie

Język angielski 4

Konstrukcje betonowe 1

Konstrukcje metalowe 1

Maszyny i urządzenia budowlane

Mechanika budowli 2

Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja ruchu drogowego

Structure Material Behavior Under Service Load

Technologia robót budowlanych 1

semestr 6

Akademickie dobre wychowanie

Diagnostyka i utrzymanie budowli

Ekonomika i kosztorysowanie

Geotechnika drogowa

Infrastruktura podziemna miast

Konstrukcje betonowe 2

Konstrukcje metalowe 2

Podstawy mostownictwa

Podstawy prefabrykacji

Praktyki zawodowe

Technologia robót budowlanych 2

BUDOWA DRÓG

Podstawy projektowania dróg

Technologia budowy dróg

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Komputerowe techniki projektowania konstrukcji metalowych

Konstrukcje sprężone

Podstawy dynamiki i stateczności

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

Ocena jakości betonu w konstrukcji

Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych

Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych

MOSTY
Podstawy projektowania dróg
Podstawy konstrukcji sprężonych
Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych

semestr 7 

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Organizacja produkcji budowlanej

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

BUDOWA DRÓG

Inżynieria ruchu

Utrzymanie dróg

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych

Metalowe konstrukcje zespolone

Podstawy budownictwa przemysłowego

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

Ekonomika budownictwa

Technologia betonów mrozoodpornych

Trwałość budowli

MOSTY

Wyposażenie obiektów mostowych
Utrzymanie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

BUDOWNICTWO

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Karty przedmiotów

semestr 1
Język angielski 1
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
Modern Bituminous Composites
Psychologia społeczna
Some Aspects of Concrete Structure
Technology of Frost Resistant Concretes
Teoria sprężystości i plastyczności

BUDOWA DRÓG
Inżynieria ruchu
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Metody komputerowe
Projektowanie dróg
Roboty ziemne
Technologia materiałów drogowych

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Budownictwo przemysłowe
Dynamika i stateczność konstrukcji
Fundamentowanie 2
Materiały kompozytowe 2
Metody komputerowe
Metody komputerowego wspomagania projektowania 2
Stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Złożone konstrukcje betonowe

MOSTY
Budowle podziemne
Estetyka mostów
Fundamentowanie 2
Hydrauliczne podstawy projektowania mostów
Katastrofy i awarie mostów
Materiały kompozytowe w mostownictwie
Metody komputerowe w mostownictwie
Mosty betonowe
Odwodnienie mostów
Wybrane zagadnienia technologii betonów mostowych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Izolacje i osuszanie budowli
Metody komputerowe
Metody komputerowego wspomagania projektowania 2
Stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Technologie napraw i ochrony budowli
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM)
Podstawy BIM
BIM w obliczeniach inżynierskich
Zarządzanie systemami BIM – Podstawy współpracy i wymiany danych

semestr 2

Język angielski 2
Złożone konstrukcje metalowe
Socjologia

BUDOWA DRÓG
Budowa dróg
Geotechnika drogowa
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Podstawy projektowania nawierzchni betonowych
Projektowanie układów komunikacyjnych
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Utrzymanie dróg
Złożone konstrukcje betonowe

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Betonowe konstrukcje cienkościenne
Bezpieczeństwo i niezawodność systemów konstrukcyjnych
Diagnostyka i wzmacnianie fundamentów
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych 2
Technologia betonowych budowli masywnych
Wybrane zagadnienia z mechaniki konstrukcji
Wytrzymałość materiałów 3

MOSTY
Dynamika mostów
Eksperymentalne metody diagnostyki obiektów mostowych
Mosty podwieszane i wiszące
Mosty stalowe
Mosty zespolone
Skrzyżowania i węzły drogowe
Utrzymanie obiektów mostowych
Złożone konstrukcje betonowe

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Analiza awarii budowlanych
Budowle podziemne
Marketing
Materiały kompozytowe
Ogrzewanie wentylacja i klimatyzacja
Organizacja procesu inwestycyjnego
Organizacja robót budowlanych
Remonty budowli
Technologia betonowych budowli masywnych
Złożone konstrukcje betonowe

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM)
BIM w mechanice konstrukcji
BIM w modelowaniu infrastruktury
Komputerowe Wspomaganie Projektowania Konstrukcji Metalowych
Kosztorysowanie
Modelowanie Konstrukcji Żelbetowych
Programowanie Wizualne w Inżynierii Lądowej
Systemy Obliczeń Obiektów Inżynierskich
Awarie budowlane

semestr 3

Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi

BUDOWA DRÓG
Modernizacja i technologia odnowy nawierzchni drogowych
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni dróg i lotnisk

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Metalowe konstrukcje cienkościenne
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych

MOSTY
Konstrukcje podatne
Wzmacnianie obiektów mostowych

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Technologia robót wykończeniowych
Wycena nieruchomości i inwestycji

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU (BIM)
Modelowanie Obiektów Mostowych
Zaawansowane Projektowanie Konstrukcji Metalowych

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

ARCHITEKTURA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Karty przedmiotów

semestr 1

Akademickie dobre wychowanie
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Geometria wykreślna
Historia architektury powszechnej 1
Historia muzyki
Matematyka 1
Materiały budowlane
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona zabytków
Projektowanie wstępne architektoniczne
Rysunek odręczny
Szkolenie BHP
Techniki informacyjne
semestr 2

Budownictwo ogólne 1
Geometria wykreślna 2
Historia architektury powszechnej 2
Język angielski 1
Matematyka 2
Mechanika budowli 1
Podstawy normalizacji
Praktyka inwentaryzacyjna
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Rysunek odręczny 2
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe w projektowaniu 1

semestr 3

Budownictwo ogólne 2
Historia architektury polskiej 1
Historia architektury powszechnej 3
Język angielski 2
Konstrukcje budowlane
Mechanika budowli 2
Projektowanie architektoniczno-urbanisyczne 1
Rysunek odręczny 3
Techniki komputerowe w projektowaniu 2
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 1
Wychowanie fizyczne 1
semestr 4

Antropologia kultury wsi i miast
Budownictwo ogólne 3
Fizyka budowli
Historia architektury polskiej 2
Historia budowy miast
Język angielski 3
Konstrukcje drewniane
Plener rysunkowo-malarski
Praktyka budowlana
Projektowanie architektoniczno-urbanisyczne 2
Rysunek odręczny i malarstwo
Socjologia miast
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 2
Wychowanie fizyczne 2

semestr 5

Elementy kompozycji plastycznej
Historia budowy miast 2
Instalacje budowlane
Język angielski 4
Konstrukcje żelbetowe 1
Planowanie przestrzenne
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Prawo budowlane
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 3
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 3

semestr 6

Akademickie dobre wychowanie
Architektura współczesna
Etyka zawodu architekta
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje żelbetowe 2
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Projekt architektoniczno-budowlany
Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 4
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 4

semestr 7

Architektura krajobrazu
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Historia i ochrona architektury ludowej w Polsce
Historia i teoria konserwacji zabytków
Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa inżynierska
Praktyka projektowa
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 5

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

ARCHITEKTURA

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

WARUNKI WPISU NA SEMESTR