ROK AKADEMICKI 2023/2024

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Matematyka 1
Chemia
Materiały budowlane
Geologia
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1
Metody komputerowego wspomagania projektowania
Planowanie przestrzenne
Rysunek odręczny
Techniki informacyjne
Język angielski 1
Akademickie dobre wychowanie
Polscy inżynierowie
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Szkolenie bhp

Semestr 2
Matematyka 2
Mechanika teoretyczna
Fizyka
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2
Geodezja
Podstawy inżynierii komunikacyjnej
Podstawy projektowania architektonicznego
Tworzywa sztuczne
Język angielski 2
Wybrane zagadnienia z historii cywilizacji europejskiej
Historia budownictwa i architektury
Historia wynalazków
Podstawy normalizacji
Semestr 3
Matematyka 3
Wytrzymałość materiałów 1
Budownictwo ogólne
Oddziaływania na konstrukcje budowalne
Budownictwo komunikacyjne
Technologia betonu
Technologia robót betonowych
Hudraulika i hydrologia
Some aspects of material strength
Selected issues of traffic engineering
Underground infrastructure of cities
Język angielski 3
Wychowanie fizyczne
Semestr 4
Wytrzymałość materiałów 2
Mechanika budowli 1
Mechanika gruntów
Konstrukcje drewniane i murowe
Fizyka budowli
Statystyka matematyczna
Technologia robót budowlanych
Język angielski 4
Wychowanie fizyczne
Historia budowy miast
Kultura i sztuka w Polsce
Specjalne technologie w drogownictwie
Remonty budowli 1
Semestr 5
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji
Mechanika budowli 2
Fundamentowanie
Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Technologia robót budowlanych
Podstawy prefabrykacji
Instalacje budowlane
Organizacja ruchu drogowego
Maszyny i urządzenia budowlane
Remonty budowli 2
Structure materials behavior under service load
Innovative solutions for road technology
Semestr 6
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Ekonomika i kosztorysowanie
Podstawy mostownictwa
Geotechnia drogowa
Diagnostyka i utrzymanie budowli
Praktyki zawodowe
Budowa dróg
Podstawy projektowania dróg
Technologia budowy dróg
Konstrukcje budowlane
Komputerowe podstawy projektowania konstrukcji
Podstawy dynamiki i stateczności budowli
System zarządzania infrastrukturą mostów
Konstrukcje sprężone
Mosty
Podstawy konstrukcji sprężonych
Podstawy projektowania dróg
Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych
Technologia i organizacja budownictwa
Budownictwo energooszczędne
Trwałość budowli
Technologia betonów mrozoodpornych
Nowoczesne materiały budowlane

Semestr 7
Organizacja robót budowlanych
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Budowa dróg
Podstawy inżynierii ruchu
Utrzymanie dróg
Konstrukcje budowlane
Podstawy budownictwa przemysłowego
Modelowanie obiektowe konstrukcji budowlanych
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
Mosty
Utrzymanie obiektów mostowych
Wyposażenie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe
Technologia i organizacja budownictwa
Ocena jakości betonu w konstrukcji
Technologia betonów mrozoodpornych 2
Ekonomika budownictwa