Dziekan
prof. dr hab. inż. Marek Iwański

bud. pok. tel./fax email aktywność
A 6 41 34 24 541,
41 34 24 784
m.iwanski@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Paulina Obara A 6 41 34 24 693 wbia_obara@tu.kielce.pl Beta dorobek
dr inż. Agnieszka Molendowska A 6 41 34 24 693 wbia_molendowska@tu.kielce.pl Beta dorobek

ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk A 6 41 34 24 541 zmsjw@tu.kielce.pl Beta dorobek

Biuro Dziekana bud. pok. tel./fax email
mgr Aneta Sadura-Jamróz A 6 41 34 24 541
41 34 24 784
wbia@tu.kielce.pl