Studenckie Koło Naukowe ARKADA zrzesza studentów zainteresowanych tematyką historii i konserwacji zabytków, a także rysunku, malarstwa oraz fotografii.


Koło Naukowe MOODBOARD zrzesza osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z architekturą wnętrz i designem. Koło organizuje wyjazdy szkoleniowe oraz spotkania majace na celu poszerzanie wiedzy z zakresu architektury wnętrz, a także poznawanie najnowszych trendów i technologii w projektowaniu.


Koło Naukowe ARAGONIT działające na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zrzesza osoby zainteresowane tematyką materiałów budowlanych, metodyki badań, możliwościami ich modyfikacji oraz technologiami, w tym tymi nowoczesnymi.


Studenckie Koło Naukowe ARCHED skupia studentów, którzy pragną rozwijać zainteresowania oraz pogłębiać praktyczną i teoretyczną wiedzę w dziedzinie architektury i budownictwa. Koło ma na celu popularyzację pracy badawczej w tych dziedzinach oraz jej rozpowszechnianie w środowisku studenckim.


Koło Naukowe BETONIC swoim działaniem obejmuje problemy związane z technologią i właściwościami betonu modyfikowanego dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Studenci rozwiązują problemy związane z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem betonu, a zdobytą wiedzę mogą weryfikować podczas wizyt studyjnych w zakładach produkcji kruszyw, cementu oraz wytwarzających beton.


Koło Naukowe Inżynierii Drogowej FENIX skupia studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu inżynierii ruchu, technologii budowy dróg i materiałów drogowych oraz projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych.


Koło naukowe SPECMOST skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnego oprogramowania oraz technologii stosowanych w procesie projektowania i wykonywania obiektów mostowych.


Koło Naukowe ŻELBECIK zajmuje się poszerzaniem wiedzy dotyczącej konstrukcji wykonywanych z użyciem betonu. Koło organizuje wyjazdy edukacyjne umożliwiające poznanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych od strony praktycznej.


Koło Naukowe Modelowania Informacji o Budynku BIM zrzesza studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie technologii BIM (building information modeling). Koło aktywnie uczestniczy w organizowaniu szkoleń z oprogramowania BIM na Wydziale Budownictwa i Architektury.


Koło Naukowe DREWNO zrzesza studentów zainteresowanych tematyką konstrukcji drewnianych, nowoczesnych metod wzmocnienia, technologii produkcji drewna i materiałów drewnopochodnych, budownictwa drewnianego, oprogramowania w procesie projektowania i wykonywania obiektów drewnianych. Koło organizuje także wyjazdy umożliwiające poznanie konstrukcji drewnianych od strony praktycznej.


Koło Naukowe STRATEG-BUD zrzesza studentów, których zainteresowania związane są z organizacją przedsięwzięć budowlanych, zarządzaniem projektami, optymalizacją czasowo-kosztową inwestycji a także aspektami technologicznymi realizacji obiektów budowlanych.