Koło naukowe ARAGONIT działające na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej zrzesza osoby zainteresowane tematyką materiałów budowlanych, metodyki badań, możliwościami ich modyfikacji oraz technologiami, w tym tymi nowoczesnymi.


Studenckie Koło Naukowe ARCHED skupia studentów, którzy pragną rozwijać zainteresowania oraz pogłębiać praktyczną i teoretyczną wiedzę w dziedzinie architektury i budownictwa. Koło ma na celu popularyzację pracy badawczej w tych dziedzinach oraz jej rozpowszechnianie w środowisku studenckim.


Koło Naukowe BETONIC swoim działaniem obejmuje problemy związane z technologią i właściwościami betonu modyfikowanego dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Studenci rozwiązują problemy związane z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem betonu, a zdobytą wiedzę mogą weryfikować podczas wizyt studyjnych w zakładach produkcji kruszyw, cementu oraz wytwarzających beton.


Koło Naukowe Inżynierii Drogowej FENIX skupia studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu inżynierii ruchu, technologii budowy dróg i materiałów drogowych oraz projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych.


Koło naukowe SPECMOST skupia studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nowoczesnego oprogramowania oraz technologii stosowanych w procesie projektowania i wykonywania obiektów mostowych.


Koło Naukowe ŻELBECIK zajmuje się poszerzaniem wiedzy dotyczącej konstrukcji wykonywanych z użyciem betonu. Koło organizuje wyjazdy edukacyjne umożliwiające poznanie konstrukcji żelbetowych i sprężonych od strony praktycznej.


Koło Naukowe Modelowania Informacji o Budynku BIM zrzesza studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie technologii BIM (building information modeling). Koło aktywnie uczestniczy w organizowaniu szkoleń z oprogramowania BIM na Wydziale Budownictwa i Architektury.