BUDOWNICTWO

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Karty przedmiotów (obowiązujące od r.ak. 2017-18)

semestr 1

Akademickie dobre wychowanie
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Chemia
Fizyka
Geometria i grafika inżynierska
Matematyka
Miernictwo budowlane
Ochrona własności intelektualnej
Rysunek techniczny
Szkolenie bhp
Tworzywa sztuczne
Mikroekonomia

semestr 2

Chemia 2
Fizyka 2
Matematyka 2
Materiały budowlane
Mechanika ogólna
Miernictwo budowlane
Tworzywa sztuczne 2
Makroekonomia

semestr 3

Budownictwo ogólne
Geologia
Język angielski
Matematyka 3
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Techniki informacyjne
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów
Kultura i sztuka w Polsce

semestr 4

Budownictwo ogólne 2
Język angielski 2
Mechanika budowli 2
Mechanika gruntów 2
Przepisy prawne w budownictwie
Warsztat komputerowy inżyniera
Wytrzymałość materialów 2
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Projektowanie architektoniczne
BUDOWA DRÓG
Projektowanie architektoniczne
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

semestr 5

Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Mechanika budowli 2
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Fizyka budowli
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
BUDOWA DRÓG
Geotechnika w drogownictwie
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg
Roboty ziemne

semestr 6

Język angielski 4
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Metody obliczeniowe
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Organizacja produkcji budowlanej
Technologia robót budowlanych
BUDOWA DRÓG
Budowa dróg i ulic
Inżynieria ruchu
Projektowanie dróg 2

semestr 7

Akademickie dobre wychowanie
Fundamentowanie budowli
Język angielski 5
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Ochrona własności intelektualnej
Praktyki zawodowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo komunikacyjne
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje murowe

BUDOWA DRÓG
Ekonomika inżynierska i kosztorysowanie w drogownictwie
Inżynieria ruchu 2
Konstrukcje nawierzchni lotnisk
Mosty drogowe
Podstawy budownictwa podziemnego
Projektowanie ulic

semestr 8

Język angielski 6
Praca dyplomowa
Technologia prefabrykacji
Seminarium dyplomowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Ekonomika budownictwa
Ocena jakości betonu
Podstawy konstrukcji sprężonych
Wybrane zagadnienia z technologii robót
Wycena nieruchomości

BUDOWA DRÓG
Fundamentowanie
Planowanie układów komunikacyjnych
Technologia budowy dróg
Utrzymanie dróg i ulic
Węzły i autostrady

Wyposażenie obiektów mostowych
Utrzymanie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe

WARUNKI WPISU NA SEMESTR

BUDOWNICTWO

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunkowe efekty kształcenia

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2018/2019

Karty przedmiotów (obowiązujące od r.ak. 2017-18)

semestr 1

Teoria sprężystości i plastyczności
Technology of frost resistant concretes
Some aspects of concrete structures
Moderm bituminous composites
Metody komputerowe
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
BUDOWA DRÓG
Trwałość i ochrona budowli
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Ekonomika i kosztorysowanie w drogownictwie
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Organizacja robót budowlanych
Dynamika i stateczność
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Trwałość i ochrona budowli
Organizacja robót budowlanych

semestr 2
Złożone konstrukcje betonowe
Złożone konstrukcje metalowe
Historia architektury i sztuki
BUDOWA DRÓG
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg 3
Podstawy mostownictwa
Inżynieria ruchu
Fundamentowanie 2
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Warsztat komputerowy inżyniera 2
Podstawy mostownictwa
Konstrukcje sprężone
Fundamentowanie 2
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych
Materiały kompozytowe
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy

semestr 3
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Psychologia społeczna i autoprezentacja
Język angielski 2
Historia techniki i wynalazków
BUDOWA DRÓG
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni dróg i lotnisk
Utrzymanie dróg i ulic
Trwałość nawierzchni betonowych
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Budowa dróg i ulic
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Konstrukcje betonowe 4
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Budownictwo przemysłowe
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Technologia betonów nowej generacji
Izolacje i osuszanie budowli
semestr 4
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Ochrona własności intelektualnej
BUDOWA DRÓG
Specjalne technologie w drogownictwie
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Budownictwo podziemne
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Wybrane zagadnienia z konstrukcji betonowych
Technologia betonowych budowli masywnych
Remonty i utrzymanie mostów
Metalowe konstrukcje cienkościenne
Materiały kompozytowe
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wycena nieruchomości i inwestycji
Technologia betonowych budowli masywnych
Remonty budowli 3

WARUNKI WPISU NA SEMESTR