Politechnika Świętokrzyska
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Laboratorium Materiałów Drogowych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Laboratorium Materiałów Drogowych, Katedry Inżynierii Komunikacyjnej to doświadczony zespół pracowników dysponujący szeroką wiedzę z zakresu technologii budowy dróg. Zajmujemy się w szerokim zakresie badaniami gruntów, betonów cementowych, kruszyw naturalnych/sztucznych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych.

Głównym celem Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry Inżynierii Komunikacyjnej dotyczącym jakości jest utrzymanie wysokiej jakości badań oraz spełnienie Polityki Jakości. Dodatkowo dąży do spełniania potrzeb i wymagań Klienta poprzez wykonywanie badań zgodnie z dobrą, profesjonalną praktyką zapewniając wysoki poziom świadczonych usług. Prowadzone badania spełniają wymogi prawne, norm badawczych oraz inne wymagania określone przez Klienta.

Zakres akredytacji, obejmuje badania mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw oraz nawierzchni drogowych. Szczegółowy zakres akredytacji można pobrać ze strony Państwowego centrum Akredytacji (AB-1580).

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1580

Dane kontaktowe:

KIEROWNIK KATEDRY
prof. dr hab. inż. Marek Iwański
tel.: 41 342-45-61
e-mail: iwanski@tu.kielce.pl
KIEROWNIK LABORATORIUM
dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
tel.: 41 342-46-52
e-mail: a.kowalska@tu.kielce.pl
KIEROWNIK LABORATORIUM ds. TECHNICZNYCH
Mgr inż. Piotr Ramiączek
tel.: 41 342-45-78
e-mail: p.ramiaczek@tu.kielce.pl
KIEROWNIK LABORATORIUM ds. JAKOŚCI
dr inż. Przemysław Buczyński
tel.: 41 342-45-60
e-mail: p.buczynski@tu.kielce.pl

Szczegółowe dane kontaktowe