Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

1) Dr inż. Wioletta Raczkiewicz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
2) Dr hab. inż. Anna Chomicz–Kowalska, prof. PŚk
3) Dr hab. inż. arch. Joanna Gil–Mastalerczyk, prof. PŚk
4) Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
5) Dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
6) Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
7) Dr inż. Agnieszka Czajkowska
8) Dr inż. Agnieszka Dudzik
9) Dr inż. Wioletta Grzmil
10) Dr inż. Katarzyna Nowak
11) Dr inż. Justyna Stępień
12) Dr inż. Justyna Tworzewska
13) Mgr Nina Kacperczyk
14) Mgr inż. Sylwia Wdowik
15) Martyna Wójcicka


Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2020 – 2024
Dr inż. Wioletta Grzmil


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ w kadencji 2020 – 2024
Dr inż. Adam Kłak


Opiekunowie lat w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych w składzie:

1. Kierunek: Budownictwo

  • stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Katarzyna Nowak

II rok – dr inż. Kamil Bacharz

III rok – dr inż. Małgorzata Cholewińska

IV rok – dr inż. Karol Skowera

  • stacjonarne II stopnia

Konstrukcje Budowlane – mgr inż. Dorota Michałowska-Maziejuk

Technologia i Organizacja Budownictwa – dr inż. Marek Telejko

Budowa Dróg – dr inż. Mateusz Iwański

Mosty – dr inż. Aleksandra Krampikowska

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – dr inż. Michał Szczecina

2. Kierunek: Architektura

  • stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. arch. Włodzimierz Tracz

II rok – dr inż. Wioletta Grzmil

III rok – mgr inż. arch. Jagoda Juruś

IV rok – dr inż. arch. Sylwia Mochocka

  • stacjonarne II stopnia

dr inż. arch. Małgorzata Doroz–Turek


Komisja Programowa dla kierunku architektura w kadencji 2020-2024:
1. Dr hab. inż. arch. Marek Barański, prof. PŚk
2. Dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
3. Dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk
4. Dr hab. inż. Justyna Zapała – Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
5. Dr inż. arch. Jakub Heciak
6. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
7. Dr inż. arch. Sylwia Mochocka
8. Dr inż. arch. Małgorzata Doroz – Turek
9. Dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
10. Klaudia Kobiec – przedstawiciel studentów
11. Martyna Wójcicka – przedstawiciel studentów

Komisja Programowa dla kierunku budownictwo w kadencji 2020-2024:
1. Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
2. Dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
3. Dr hab. inż. Justyna Zapała – Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
4. Dr inż. Przemysław Czapik
5. Dr inż. Małgorzata Cholewińska
6. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
7. Dr inż. Urszula Pawlak
8. Dr inż. Edyta Spychał
9. Bartłomiej Kaczocha – przedstawiciel studentów