Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

 1. dr hab. inż. Wioletta Raczkiewicz, prof. PŚk – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
 3. dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
 5. dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 7. dr inż. Agnieszka Dudzik
 8. dr inż. Wioletta Grzmil
 9. dr inż. Katarzyna Nowak
 10. dr inż. Justyna Stępień
 11. dr inż. Justyna Tworzewska
 12. mgr Nina Kacperczyk
 13. mgr inż. Sylwia Wdowik
 14. Weronika Celejowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2020-2024

 • dr inż. Wioletta Grzmil

Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ w kadencji 2020-2024

 • dr inż. Adam Kłak

Opiekunowie lat w roku akademickim 2023/2024

Architektura

stacjonarne I stopnia

 • I rok – dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
 • II rok – dr inż. arch. Włodzimierz Tracz
 • III rok – dr inż. Piotr Dobosz
 • IV rok – mgr inż. arch. Jagoda Juruś

stacjonarne II stopnia

 • dr inż. arch. Małgorzata Doroz–Turek

Budownictwo

stacjonarne I stopnia

 • I rok – dr inż. Paulina Kostrzewa– Demczuk
 • II rok – dr inż. Katarzyna Nowak
 • III rok – dr inż. Kamil Bacharz
 • IV rok – dr inż. Małgorzata Cholewińska

stacjonarne II stopnia

 • Konstrukcje Budowlane – dr inż. Dorota Michałowska – Maziejuk
 • Technologia i Organizacja Budownictwa – dr inż. Marek Telejko
 • Budowa Dróg – dr inż. Mateusz Iwański
 • Mosty – dr hab. inż. Aleksandra Krampikowska, prof. PŚk
 • Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – dr inż. Michał Szczecina

Budownictwo

niestacjonarne I stopnia

 • I rok – mgr inż. Henryk Kowalczyk
 • II rok – dr inż. Magdalena Bacharz
 • III rok – dr inż. Julia Marczewska
 • IV rok – mgr inż. Sylwia Wdowik

niestacjonarne II stopnia

 • Konstrukcje Budowlane – dr inż. Jacek Ślusarczyk
 • Technologia i Organizacja Budownictwa – dr inż. Edyta Spychał
 • Budowa Dróg – dr inż. Krzysztof Maciejewski

Komisja programowa w kadencji 2023-2024

Architektura

1. Dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
2. Dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk
3. Dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
4. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
5. Dr inż. arch. Sylwia Mochocka
6. Dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek
7. Dr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
8. Dr inż. arch. Włodzimierz Tracz
9. Weronika Celejowska – przedstawiciel studentów

Budownictwo

1. Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
2. Dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
3. Dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
4. Dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
5. Dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
6. Dr inż. Przemysław Czapik
7. Dr inż. Małgorzata Cholewińska
8. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
9. Dr inż. Urszula Pawlak
10. Dr inż. Edyta Spychał
11. Dr inż. Andrzej Kroner
12. Bartłomiej Kaczocha – przedstawiciel studentów
13. Kamil Śmiglarski – przedstawiciel studentów