Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

1) Dr inż. Wioletta Raczkiewicz – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
2) Dr hab. inż. Anna Chomicz–Kowalska, prof. PŚk
3) Dr hab. inż. arch. Joanna Gil–Mastalerczyk, prof. PŚk
4) Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
5) Dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
6) Prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
7) Dr inż. Kamil Bacharz
8) Dr inż. Agnieszka Czajkowska
9) Dr inż. Agnieszka Dudzik
10) Dr inż. Wioletta Grzmil
11) Dr inż. Katarzyna Nowak
12) Dr inż. Justyna Stępień
13) Mgr Nina Kacperczyk
14) Mgr inż. Sylwia Wdowik
15) Martyna Wójcicka


Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2020 – 2024
Dr inż. Wioletta Grzmil


Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ w kadencji 2020 – 2024
Dr inż. Adam Kłak


Opiekunowie lat w roku akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych w składzie:

1. Kierunek: Budownictwo

  • stacjonarne I stopnia

I rok – dr inż. Małgorzata Cholewińska

II rok – mgr inż. Karol Skowera

III rok – dr inż. Beata Potrzeszcz–Sut

IV rok – dr inż. Jacek Ślusarczyk

  • stacjonarne II stopnia

Konstrukcje Budowlane – dr inż. Rafał Piotrowski

Technologia i Organizacja Budownictwa – dr inż. Marek Telejko

Budowa Dróg – dr inż. Przemysław Buczyński

Mosty – dr inż. Wiktor Wciślik

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – dr inż. Michał Szczecina

2. Kierunek: Architektura

  • stacjonarne I stopnia

I rok – mgr inż. arch. Jagoda Juruś

II rok – dr inż. arch. Sylwia Mochocka

III rok – mgr inż. arch. Ewelina Gardyńska–Kieliś

IV rok – dr inż. arch. Małgorzata Doroz–Turek

  • stacjonarne II stopnia

dr hab. inż. arch. Joanna Gil – Mastalerczyk, prof.PŚk


Komisja Programowa dla kierunku architektura w kadencji 2020-2024:
1. Dr hab. inż. arch. Marek Barański, prof. PŚk
2. Dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
3. Dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk
4. Dr hab. inż. Justyna Zapała – Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
5. Dr inż. arch. Jakub Heciak
6. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
7. Dr inż. arch. Sylwia Mochocka
8. Dr inż. arch. Małgorzata Doroz – Turek
9. Mgr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś
10. Klaudia Kobiec – przedstawiciel studentów

Komisja Programowa dla kierunku budownictwo w kadencji 2020-2024:
1. Prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
2. Dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
3. Dr hab. inż. Justyna Zapała – Sławeta, prof. PŚk – prodziekan
4. Dr inż. Przemysław Czapik
5. Dr inż. Małgorzata Cholewińska
6. Dr inż. Małgorzata Linek – prodziekan
7. Dr inż. Urszula Pawlak
8. Dr inż. Edyta Spychał
9. Norbert Giemza – przedstawiciel studentów