Laboratorium Materiałów Drogowych, Katedry Inżynierii Komunikacyjnej świadczy usługi badań kompozytów mineralno-asfaltowych w szerokim zakresie metod badawczych:

  • PN-EN 12697-1-  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
  • PN-EN 12697-5 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 5: Oznaczanie gęstości
  • PN-EN 12697-6 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
  • PN-EN 12697-2 + PN-EN 933-1 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metoda badania — Część 2: Oznaczanie uziarnienia
  • PN-EN 12697-22 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 22: Koleinowanie
  • PN-EN 12697-24 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 24: Odporność na zmęczenie
  • PN-EN 12697-26 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 26: Sztywność
  • PN-EN 12697-36 – Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco — Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
  • PN-EN 12697-31 – Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – część 31: Próbki przygotowane w prasie żyratorowej