ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studia Stacjonarne Pierwszego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Szkolenie BHP
Fizyka
Fizyka (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)
Chemia 1
Rysunek odręczny
Matematyka 1
Matematyka 2
Historia budownictwa i architektury
Wybrane zagadnienia z historii cywilizacji
Geologia
Geodezja
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1

Semestr 2

Mechanika teoretyczna
Podstawy projektowania architektonicznego
Tworzywa sztuczne
Matematyka 3
Kultura i sztuka w Polsce
Geodezja 2
Techniki informacyjne
Historia budowy miast
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2
Podstawy normalizacji
Chemia 2
Chemia 2 (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)
Język angielski 1
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Semestr 3

Wychowanie fizyczne
Materiały budowlane
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów 1
Budownictwo ogólne
Budownictwo komunikacyjne
Hydraulika i hydrologia
Statystyka matematyczna
Metody komputerowego wspomagania projektowania 1
Prawo budowlane
Język angielski 2

Semestr 4

Wychowanie fizyczne
Selected issues of traffic engineering
Some aspects of materials strength
Planowanie przestrzenne
Wytrzymałość materiałów-2
Mechanika budowli 1
Mechanika gruntów
Instalacje budowlane
Fizyka budowli
Fizyka budowli (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)
Konstrukcje drewniane
Technologia robót betonowych
Specjalne technologie w drogownictwie
Remonty budowli
Język angielski 3

Semestr 5

Maszyny i urządzenia budowlane
Structure material behavior under service load
Innovative solution for road technology
Wybrane zagadnienia z historii cywilizacji europejskiej
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji (obowiązuje od roku ak. 2022/2023)

Mechanika budowli 2
Fundamentowanie
Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Technologia robót budowlanych 1
Ochrona wlasnosci intelektualnej
Organizacja ruchu drogowego
Język angielski 4
Instrumentoznawstwo

Semestr 6

Praktyka zawodowa
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Technologia robót budowlanych 2
Ekonomika i kosztorysowanie
Podstawy mostownictwa
Podstawy prefabrykacji
Geotechnika drogowa
Diagnostyka i utrzymanie budowli

Budowa dróg

Podstawy projektowania dróg
Technologia budowy dróg

Konstrukcje budowlane

Komputerowe techniki projektowania konstrukcji metalowych
Podstawy dynamiki i stateczności budowli
Konstrukcje sprężone

Mosty

Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych
Podstawy konstrukcji sprężonych
Podstawy projektowania dróg

Technologia i organizacja budownictwa

Ocena jakości betonu w konstrukcji
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych
Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych

Semestr 7

Organizacja produkcji budowlanej
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe

Budowa dróg

Inżynieria ruchu
Utrzymanie dróg

Konstrukcje budowlane

Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych 1
Podstawy budownictwa przemysłowego
Metalowe konstrukcje zespolone

Mosty

Przepusty i mosty tymczasowe
Utrzymanie obiektów mostowych
Wyposażenie obiektów mostowych

Technologia i organizacja budownictwa

Technologia betonów mrozoodpornych
Trwałość budowli
Ekonomika budownictwa

[/vc_column][/vc_row]

Studia Stacjonarne Drugiego Stopnia

Karty przedmiotów

Semestr 1

Psychologia społeczna
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
Teoria sprężystości i plastyczności
Język angielski 1
Some aspects of concrete structures
Technology of frost resistant concretes

Budowa dróg

Metody komputerowe w drogownictwie
Technologia materiałów drogowych
Projektowanie dróg
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Inżynieria ruchu
Roboty ziemne

BIM

Budownictwo przemysłowe
Złożone konstrukcje betonowe
Podstawy BIM
BIM w obliczeniach inżynierskich
Zarządzanie systemami BIM podstawy
Materiały kompozytowe 2
Dynamika i stateczność konstrukcji
Stateczność, nośność i wytrzymalość konstrukcji w fazie montażu

Konstrukcje budowlane

Metody komputerowe
Budownictwo przemysłowe
Złożone konstrukcje betonowe
Materiały kompozytowe 2
Dynamika i stateczność konstrukcji
Metody komuterowego wspomagania projektowania 2
Stateczność, nośność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Fundamentowanie
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy

Mosty

Fundamentowanie 2
Budowle podziemne przejścia i tunele podziemne
Katastrofy i awarie mostów
Wybrane zagadnienia technologii betonów mostowych
Odwodnienie mostów
Metody komputerowe w mostownictwie
Materiały kompozytowe w mostownictwie
Mosty betonowe
Hydrauliczne podstawy projektowania mostów

Technologia i organizacja budownictwa

Metody komputerowe
Technologia napraw i ochrony budowli
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
Izolacje i osuszanie budowli
Stateczność nosność i wytrzymałość konstrukcji w fazie montażu
Metody komputerowego wspomagania projektowania 2

Semestr 2
Złożone konstrukcje metalowe
Język angielski 2

Komunikacja w biznesie (obowiązuje od r. ak. 2022/2023)

Budowa dróg

Złożone konstrukcje betonowe
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Budowa dróg
Utrzymanie dróg
Projektowanie układów komunikacyjnych
Podstawy projektowania nawierzchni betonowych
Geotechnika drogowa
Modern bituminous composites

BIM

Technologia betonowych budowli masywnych
Systemy obliczeń obiektów inżynierskich
Programowanie wizualne w inżynierii lądowej
BIM w mechanice konstrukcji
Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji metalowych
Modelowanie konstrukcji żelbetowych
Awarie budowlane
BIM w modelowaniu infrastruktury
Kosztorysowanie

Konstrukcje budowlane

Betonowe konstrukcje cienkościenne
Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych 2
Technologia betonów masywnych
Wytrzymałość materiałów 3
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych

Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych (obowiązuje od r. ak. 2022/2023)

Diagnostyka i wzmacnianie fundamentów

Bezpieczeństwo i niezawodność systemów konstrukcyjnych
Wybrane zagadnienia z mechaniki konstrukcji

Mosty

Mosty stalowe
Złożone konstrukcje betonowe
Utrzymanie obiektów mostowych
Skrzyżowania i węzły drogowe
Mosty zespolone
Mosty podwieszane i wiszące
Eksperymentalne metody diagnostyki obiektów mostowych
Dynamika mostów

Technologia i organizacja budownictwa

Złożone konstrukcje betonowe
Technologia betonowych budowli masywnych
Organizacja robót budowlanych
Remonty budowli 2
Materiały kompozytowe
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Analiza awarii budowlanych
Organizacja procesu inwestycyjnego
Budowle podziemne
Marketing

Semestr 3

Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe
Ochrona własności intelektualnej
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (obowiązuje od r. ak. 2022/2023)

Budowa dróg

Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni betonowych dróg i lotnisk
Modernizacja i technologia odnowy nawierzchni drogowych

BIM

Modelowanie obiektów mostowych
Zaawansowane projektowanie konstrukcji metalowych
Zaawansowane projektowanie konstrukcji metalowych (obowiązuje od r. ak. 2022/2023)

Konstrukcje budowlane

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych
Metalowe konstrukcje cienkościenne

Mosty

Wzmacnianie obiektów mostowych
Konstrukcje podatne

Technologia i organizacja budownictwa

Technologia robót wykończeniowych
Wycena nieruchomości i inwestycji