ROK AKADEMICKI 2024/2025
Studia Niestacjonarne Pierwszego Stopnia

OPIS PROGRAMU STUDIÓW
Plan studiów obowiązujący od od roku akademickiego 2024/2025

Karty przedmiotów

Semestr 1

Matematyka 1
Chemia
Geologia
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 1
Metody komputerowego wspomagania projektowania
Planowanie przestrzenne
Rysunek odręczny
Techniki informacyjne
Wybrane zagadnienia z historii cywiilizacji europejskiej
Historia budownictwa i architektury
Historia wynalazków
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2
Szkolenie bhp
Podstawy normalizacji

Semestr 2
Matematyka 2
Mechanika teoretyczna
Materiały budowlane
Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2
Fizyka
Geodezja
Tworzywa sztuczne
Podstawy projektowania architektonicznego
Język angielski 1

Semestr 3
Matematyka 3
Wytrzymałość materiałów 1
Budownictwo ogólne
Oddziaływania na konstrukcje budowalne
Podstawy inżynierii komunikacyjnej
Technologia betonu
Technologia robót betonowych
Hydraulika i hydrologia
Język angielski 2

Semestr 4
Wytrzymałość materiałów 2
Mechanika budowli 1
Mechanika gruntów
Budownictwo komunikacyjne 1
Budownictwo komunikacyjne 2
Konstrukcje drewniane i murowe
Statystyka matematyczna
Język angielski 3
Strength of Materials Selected- ssues
Traffic Engineering Selected Issues
Underground Infrastructure of Cities

Semestr 5
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji
Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji
Mechanika budowli 2
Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Fundamentowanie
Technologia robót budowlanych 1
Język angielski 4

Semestr 6
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Technologia robót budowlanych 2
Podstawy mostownictwa
Instalacje budowlane
Ekonomika i kosztorysowanie
Praktyki zawodowe
Prawo budowlane

Semestr 7
Organizacja robót budowlanych
Podstawy prefabrykacji
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Fizyka budowli
Civil Engineering Materials under Service Load
Innovative solutions for road technology
Geotechnika drogowa
Diagnostyka i utrzymanie budowli
Akademickie dobre wychowanie
Polscy inżynierowie

Budowa dróg
Podstawy projektowania dróg
Technologia budowy dróg
Utrzymanie dróg

Konstrukcje budowlane
Komputerowe podstawy projektowania konstrukcji
Podstawy budownictwa przemysłowego
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
Podstawy dynamiki i stateczności budowli
Konstrukcje sprężone

Mosty
Utrzymanie obiektów mostowych
Podstawy konstrukcji sprężonych
Wyposażenie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe
Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych

Technologia i organizacja budownictwa
Budownictwo energooszczedne
Technologia betonów mrozoodpornych 1 i 2
Nowoczesne materiały budowlane
Trwałość budowli
Ekonomika budownictwa

Semestr 8
Ochrona własności intelektualnej
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Historia budowy miast
Kultura i sztuka w Polsce

Budowa dróg
Podstawy inżynierii ruchu drogowego

Konstrukcje budowlane
Modelowanie obiektowe konstrukcji budowlanych
System zarządzania infrastrukturą mostów

Mosty
Podstawy projektowania dróg

Technologia i organizacja budownictwa
Ocena jakości betonu w konstrukcji