Instrukcja wczytania prac dyplomowych do systemu USOS

Antyplagaitowa procedura sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik Nr 1 – oświadczenie do antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych

Załącznik Nr 2 – dobrowolne oświadczenie o udostępnieniu pracy do celów naukowych i dydaktycznych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową”.


Studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia przed obroną pracy dyplomowej zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału:

   1. Egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie, dwustronnie drukowany z systemu APD z cyframi kontrolnymi, zbindowany, przeznaczony do akt studenta, zawierający:
    • oryginał zadania na pracę dyplomową zamieszczony po stronie tytułowej
    • podpisane oświadczenie – Załącznik Nr 1 do antyplagiatowej procedury sprawdzania prac dyplomowych i elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych (obowiązkowe)
    • podpisane oświadczenie o udostępnieniu pracy dla celów naukowych i dydaktycznych – Załącznik Nr 2 (dobrowolne)
   2. Egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie przeznaczony dla promotora i recenzenta (z kserokopią zadania na pracę dyplomową po stronie tytułowej)
   3. Kartę obiegową uzupełnioną w systemie USOSWeb
   4. Legitymację studencką (dot. studentów studiów drugiego stopnia)

   Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – kierunek ARCHITEKTURA
   Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich – kierunek BUDOWNICTWO


   Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich – kierunek: budownictwo, studia stacjonarne:
   ścieżka dyplomowania: budowa dróg
   ścieżka dyplomowania: konstrukcje budowlane
   ścieżka dyplomowania: technologia i organizacja budownictwa


   Przykładowe zakresy zadań na pracę dyplomową:
   studia I stopnia – budowa dróg
   studia I stopnia – konstrukcje budowlane

   studia II stopnia – budowa dróg
   studia II stopnia – konstrukcje budowlane


   Przepisy obowiązujące od roku ak. 2021/22

   Architektura I stopnia

   Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

   Decyzja Nr 15/21 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.

   Wykaz Konsultantów prac dyplomowych dla kierunku Architektura [zaktualizowany 11.07.2023]
   Oświadczenie Konsultanta

   Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski


   Architektura II stopnia

   Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

   Decyzja Nr 16/21 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.

   Wykaz Konsultantów prac dyplomowych dla kierunku Architektura [zaktualizowany 11.07.2023]
   Oświadczenie Konsultanta


   Budownictwo I stopnia

   Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

   Decyzja Nr 9/24 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 kwietnia 2024 r.
   Oświadczenie Konsultanta

   Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA STACJONARNE:

   Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA NIESTACJONARNE:


   Budownictwo II stopnia

   Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia:

   Decyzja Nr 10/24 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 kwietnia 2024 r.
   Oświadczenie Konsultanta

   Pytania na egzamin dyplomowy magisterski: