Instrukcja wczytania prac dyplomowych do systemu USOS

Zarządzenie Nr 123/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
Załącznik nr 2. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
OŚWIADCZENIE STUDENTA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W FORMIE ZDALNEJ


Studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia przed obroną pracy dyplomowej zobowiązani są złożyć w Dziekanacie Wydziału:

  • egzemplarz pracy dyplomowej w miękkiej oprawie przeznaczony do akt studenta (dwustronnie drukowany z oryginałem tematu na pracę dyplomową po stronie tytułowej, zbindowany) oraz egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej
  • egzemplarz pracy dyplomowej w twardej oprawie przeznaczony dla promotora i recenzenta (z kserokopią zadania na pracę dyplomową po stronie tytułowej)
  • uzupełnioną kartę obiegową
  • dowód wpłaty (kwota wpłaty zgodnie z podpisaną umową) za wydanie dyplomu na konto Politechniki Świętokrzyskiej:
    Nr konta: 85 1240 2092 9022 2000 2600 2402
  • zwrócić legitymację studencką

Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na rok ak. 2022/2023 – kierunek ARCHITEKTURA
Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na rok ak. 2022/2023 – kierunek BUDOWNICTWO [aktualizacja: 9.06.2022]

Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na rok ak. 2021/2022 – kierunek ARCHITEKTURA
Wykaz promotorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na rok ak. 2021/2022 – kierunek BUDOWNICTWO [aktualizacja: 4.02.2022]


Przepisy obowiązujące od roku ak. 2021/22

Architektura I stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Decyzja Nr 15/21 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz Konsultantów prac dyplomowych dla kierunku Architektura [zaktualizowany 22.09.2022]
Oświadczenie Konsultanta

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski


Architektura II stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Decyzja Nr 16/21 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz Konsultantów prac dyplomowych dla kierunku Architektura [zaktualizowany 22.09.2022]
Oświadczenie Konsultanta

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej magisterskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.


Budownictwo I stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Decyzja Nr 17/21 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykaz promotorów prac dyplomowych dla kierunku Budownictwo
Oświadczenie Konsultanta

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA STACJONARNE:

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA NIESTACJONARNE:


Budownictwo II stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia:

Decyzja Nr 18 Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wykaz promotorów prac dyplomowych dla kierunku Budownictwo
Oświadczenie Konsultanta

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej jako następne strony po ” Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski:


Limit prac dyplomowych
Decyzja Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ws. limitów prac dyplomowych przypadających na promotora

Dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem
Decyzja Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ws. warunków jakie musi spełniać absolwent, aby otrzymać dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem

Wyróżnienie pracy dyplomowej
Decyzja Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury ws. warunków jakie musi spełniać praca dyplomowa, aby zostać wyróżniona


Wytyczne edytorskie przygotowania prac dyplomowych na Wydziale Budownictwa i Architektury

Pliki do pobrania:

Uwaga: do pobrania wersji .DOC można użyć przeglądarki MS Edge lub Firefox

Wzór strony tytułowej – architektura – praca dyplomowa inżynierska
Wzór strony tytułowej – architektura – praca dyplomowa magisterska
Wzór strony tytułowej – budownictwo – studia stacjonarne – praca dyplomowa inżynierska
Wzór strony tytułowej – budownictwo – studia niestacjonarne – praca dyplomowa inżynierska
Wzór strony tytułowej – budownictwo – studia stacjonarne – praca dyplomowa magisterska
Wzór strony tytułowej – budownictwo – studia niestacjonarne – praca dyplomowa magisterska
Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – architektura
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – architektura
Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – budownictwo – studia stacjonarne
Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – budownictwo – studia niestacjonarne
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – budownictwo – studia stacjonarne
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – budownictwo – studia niestacjonarne
Wzór streszczenia
Wzór spisu treści
Wygląd tekstu pracy
Wzór bibliografii
Wzór spisu tabel
Wzór spisu rysunków
Załączniki


Przepisy obowiązujące do roku ak. 2020/21

Architektura I stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 95/17 z dnia 13.09.2017

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski


Architektura II stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 96/17 z dnia 13.09.2017 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej magisterskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.


Budownictwo I stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym inżynierskim oraz wytyczne dotyczące organizacji egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 97/17 z dnia 13.09.2017 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej inżynierskiej jako następne strony po „Zadaniu na pracę dyplomową inżynierską”.

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA STACJONARNE:

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski STUDIA NIESTACJONARNE:


Budownictwo II stopnia

Wymagania stawiane pracom dyplomowym magisterskim oraz wytyczne dotyczące organizacji obrony pracy i egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia:

Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury Nr 98/17 z dnia 13.09.2017 r.

Oświadczenia do prac dyplomowych

Podpisane oświadczenia powinny być wpięte do pracy dyplomowej jako następne strony po ” Zadaniu na pracę dyplomową magisterską”.

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski:


Limit prac dyplomowych
Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ws. limitów prac dyplomowych przypadających na promotora

Praca dyplomowa z wyróżnieniem
Uchwała Rady Wydziału Budownictwa i Architektury ws. warunków jakie musi spełniać absolwent, aby otrzymać dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem


Pliki do pobrania:

Uwaga: do pobrania wersji .DOC należy użyć przeglądarki MS Edge lub Firefox

Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – budownictwo – studia stacjonarne  Wersja PDF
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – budownictwo – studia stacjonarne  Wersja PDF
Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – budownictwo – studia niestacjonarne  Wersja PDF
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – budownictwo – studia niestacjonarne  Wersja PDF

Zadanie na pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia – architektura – studia stacjonarne  Wersja PDF
Zadanie na pracę dyplomową studiów drugiego stopnia – architektura – studia stacjonarne  Wersja PDF

Strona tytułowa – praca dyplomowa inżynierska – Budownictwo Wersja PDF
Strona tytułowa – praca dyplomowa magisterska – Budownictwo Wersja PDF

Strona tytułowa – praca dyplomowa inżynierska – Architektura Wersja PDF
Strona tytułowa – praca dyplomowa magisterska – Architektura Wersja PDF