Wydział Budownictwa i Architektury prowadzi czteroletnie stacjonarne studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie) w dyscyplinie budownictwo.

kierownik

dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk
bud. A, pok. 2.22, tel. 41 34 24 560
e-mail: gmazurek@tu.kielce.pl

sekretariat

mgr inż. Paulina Bąk-Patyna
bud. A, pok. 2.20, tel. 41 34 24 343
e-mail: pbak@tu.kielce.pl


Program szczegółowy studiów doktoranckich 2017-2018
Plan studiów doktorskich dla WBiA r. akad. 2015-2016
Program szczegółowy studiów doktorskich 2014-2015
Karta okresowych osiągnięć doktoranta
Sprawozdanie roczne doktoranta
Regulamin studiów doktoranckich