Wydział Budownictwa i Architektury

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

41 34 24 541

wbia@tu.kielce.pl


Kontakt w sprawach treści strony internetowej:

 kutmb@tu.kielce.pl

Mapa kampusu