Ogólnopolski konkurs EKOinnowatorzy 2022

Ogólnopolski konkurs EKOinnowatorzy 2022

Szanowni Studenci i Doktoranci!
Zapraszamy Was do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu EKOINNOWATORZY, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej, konstrukcyjnej, organizacyjnej i popularyzatorskiej o charakterze proekologicznym.

Konkurs składa się z czterech etapów, które obejmują kolejno: przyjmowanie zgłoszeń, organizację cyklu warsztatów, organizację Uroczystej Gali Finałowej oraz wydanie pamiątkowego albumu.

Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wyłonieni zostaną laureaci konkursu, odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) w Forest Hotel – nowoczesnym obiekcie zlokalizowanym na Wzgórzu Zamkowym w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13). Zdalne dołączenie do Gali Finałowej będzie możliwe poprzez platformę Zoom, co umożliwi połączenie w jednym czasie uczestników znajdujących się na miejscu i przed komputerami.

        Kategorie konkursowe
W tegorocznej edycji wydarzenia zostały przewidziane następujące kategorie konkursowe:

    • EKOinnowacyjne Koło Naukowe
    • Student EKOinnowator
    • Doktorant EKOinnowator

Dodatkowo, Jury konkursowe przyzna wyróżnienia w kategoriach specjalnych:
– Innowacje ekologiczne
– Innowacje produktowe
– Innowacje społeczne
– Osiągnięcia naukowe
– Osiągnięcia organizacyjne

       Harmonogram konkursu
01.10.2022 – 30.11.2022 Przyjmowanie zgłoszeń udziału w konkursie oraz przesyłanie potwierdzeń rejestracji

23.11.2022 – 6.12.2022 Cykl warsztatów online

1.12.2022 Publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do Gali Finałowe

8.12.2022 Uroczysta Gala Finałowa

15.12.2022 Wydanie pamiątkowego albumu

       Nagrody
Na zwycięzców konkursu EKOinnowatorzy czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz pamiątkowe statuetki. Nagrody zostaną przyznane niezależnie w każdej z trzech kategorii konkursowych (EKOinnowacyjne Koło Naukowe, Student EKOinnowator, Doktorant EKOinnowator), a także w pięciu kategoriach specjalnych. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie.

Strona konkursu: www.ekoinnowatorzy.pl