Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów

W obliczu ostatnich wydarzeń na świecie pomoc psychologiczna stała się dla wielu osób potrzebna jak nigdy dotąd. Zgodnie raportem Centrum Analiz NZS z 2021 roku – „Zdrowie psychiczne studentów”, 64% studentów uważa, że dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej jest niewystarczający – świadczy to o ogromnej skali problemu.

Kierując się chęcią pomocy wszystkim osobom, które czują, że potrzebują profesjonalnego wsparcia, Niezależne Zrzeszenie Studentów wraz z inicjatywą „The Presja” oferują możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych konsultacjach psychologicznych.
Zapisy rozpoczęły się 17 października, pod linkiem https://nzs.org.pl/konsultacje2022/. Same konsultacje odbywają się w formie zdalnej, co umożliwia skorzystanie z nich każdemu studentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, uczelni czy kierunku studiów.
Spotkanie trwa 50 minut.

Niezależne Zrzeszenie Studentów stworzyło inicjatywę „Studenci Dla Zdrowia”, aby zwiększać świadomość studentów na temat zdrowia psychicznego i fizycznego. Naszymi działaniami chcemy pomagać i wspierać, jak największej liczbie osób.

Głównym celem inicjatywy “The Presja”, stworzonej przez Fundację Z Wyboru jest wyposażenie beneficjentów w narzędzia, które pomagają zapobiegać i radzić sobie z depresją. Odbiorcami działań są też ludzie niewymagający pomocy, potrzebujący wiedzy, jak radzić sobie z długotrwałym stresem, trudnymi emocjami i presją.