Dziekan Wydziału

 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański

Prodziekani

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk
 • dr inż. Paulina Obara
 • dr inż. Agnieszka Molendowska

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. inż. arch. Vadym Abyzov
 • dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paweł Kossakowski, prof. PŚk
 • dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • dr hab. inż. Wojciech Piasta, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. arch. Wiktor Proskuryakov
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin
 • prof. dr hab. inż. Vladimir Sidorov
 • dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński

Pozostali nauczyciele akademiccy

  • dr inż. Andrzej Kroner
  • dr inż. Wioletta Raczkiewicz

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Marek Białek
 • mgr inż. Maciej Lech

Studenci doktoranci

 • Paweł Zabojszcza

Studenci

 • Ilona Godzwon
 • Natalia Klecha
 • Klaudia Kobiec
 • Katarzyna Kozińska
 • Łukasz Pasternak
 • Anna Zębała

Zaproszeni goście z głosem doradczym

 • dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal
 • prof. dr hab. inż. Piotr Nita
 • dr hab. inż. Lech Rudziński, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
 • dr hab. inż. Andrzej Szychowski
 • dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PŚk
 • dr hab. Wiesław Trela