Kierownik bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Marek Białek ico_bud_a_30px 2.05 ico_tel_30px 41 34-24-564 ico_mail_30px marek.bialek@tu.kielce.pl
Konsultacje: wtorek 9:30 – 11:00