p.o. Kierownika bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka, prof. PŚk
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 563

41 34 24 565

ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 12:30 – 13:15, czwartek 11:45 – 12:30

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Małgorzata Kopeć ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px mkopec@tu.kielce.pl

Pracownicy Techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Maciej Detka ico_bud_a_30px 1.12 ico_tel_30px 41 34 24 580 ico_mail_30px mdetka@tu.kielce.pl

Zakład Architektury Mieszkaniowej

p.o. Kierownika bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch.
Wacław Seruga
ico_bud_a_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px wseruga@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek nieparzyste 11:30 – 13:00

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. arch.
Wacław Seruga
ico_bud_a_30px 3.14 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px wseruga@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek nieparzyste 11:30 – 13:00
dr hab. inż. arch. Stanisława
Wehle-Strzelecka, prof. PŚk
ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px wehle@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11:30 – 12:30, piątek 11:30 – 12:30

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Włodzimierz Tracz ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px w.tracz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 14:00 – 15:00, środa 12:30 – 13:30
dr inż. arch. Kamil Biskup ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px kbiskup@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 10:00 – 11:40. czwartek 17:00 – 18:00
mgr inż. arch. Angelika Chyb ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px achyb@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 16:00 – 17:30
mgr inż. arch. Sylwia Mochocka ico_bud_a_30px 3.12 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px smochocka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 8:30 – 9:30, piątek 8:30 – 9:30

Zakład Architektury Użyteczności Publicznej i Urbanistyki

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka, prof. PŚk
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 563

41 34 24 565

ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 10:00 – 12:00

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. arch.
Lucjan Kamionka, prof. PŚk
ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 563

41 34 24 565

ico_mail_30px luckam@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 10:00 – 12:00
prof. dr hab. inż. arch.
Viktor Proskuryakov
ico_bud_a_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px vproskuryakov@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 11:30 – 12:30

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch.
Dariusz Piotrowicz
ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px dpiotrowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 15:30 – 17:00
dr inż. arch.
Joanna Gil-Mastalerczyk
ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px jmastalerczyk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 10:00 – 11:30, czwartek 11:00 – 12:00
dr inż. arch. Jakub Heciak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px jheciak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 12:00 – 13:30

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Artur Hajdorowicz ico_bud_a_30px 3.13 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px ahajdorowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 15:30 – 17:00

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Edyta Banachowska ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px ebanachowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 8:15 – 9:45
mgr inż. arch. Ewelina Gardyńska-Kieliś ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px @tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11:00 – 11:45, piątek 8:00 – 8:45
dr inż. arch. kraj. Magdalena Wojnowska-Heciak ico_bud_a_30px 3.28 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px mheciak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11:40 – 13:20

Zakład Historii Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 599 ico_mail_30px e.szot@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek parzyste 10:00 – 11:00, piątek 11:30 – 13:00

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Vadym Abyzov ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 565 ico_mail_30px vabyzov@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 14:00 – 15:00, czwartek 10:00 – 11:00
dr hab. Elżbieta Szot-Radziszewska, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.17 ico_tel_30px 41 34 24 599 ico_mail_30px e.szot@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 11:20 – 12:20, piątek 11:20 – 12:20

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. arch. Marek Barański ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px mbaranski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 16:00 – 17:30
dr inż. arch. Małgorzata Doroz-Turek ico_bud_a_30px 3.18 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px m.doroz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 15:30 – 16:30, środa parzyste 11:30 – 13:00

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. arch. Jagoda Juruś ico_bud_a_30px 3.16 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px jjurus@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek nieparzyste 9:00 – 9:50, czwartek 13:00 – 14:30

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Odręcznego i Technicznego oraz Sztuk Plastycznych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px wkozub@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 9:45 – 10:30, wtorek 12:45 – 13:30
Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Waldemar Kozub, prof. PŚk ico_bud_a_30px 3.22 ico_tel_30px 41 34 24 ico_mail_30px wkozub@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek parzyste 11:00 – 11:45, środa nieparzyste 11:30 – 12:15, czwartek 13:15 – 14:00

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Piotr Dobosz ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px aozpd@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 16:00 – 17:30, czwartek parzyste 16:00 – 17:30
dr inż. Wioletta Grzmil ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px wgrzmil@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 8:30 – 9:40, poniedziałek parzyste 13:15 – 14:45

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Sylwia Wdowik ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px swdowik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa parzyste 14:30 – 16:00, czwartek nieparzyste 13:15 – 14:45
mgr inż. arch. Agnieszka Bojarowicz ico_bud_a_30px 3.15 ico_tel_30px 41 34 24 498 ico_mail_30px abojarowicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 17:00 – 18:30

Laboratorium Konserwacji Detalu Architektonicznego