Składanie do podpisu umów o praktyki studenckie

Ze względu na organizację pracy PŚk oraz czas niezbędny do przeprowadzenia czynności formalnych związanych z przygotowaniem do odbycia praktyk (podpisywanie umów przez osoby upoważnione z ramienia Zakładu Pracy i Wydziału, skierowanie do Opiekuna Wydziałowego oraz odbiór drugiego egzemplarza umowy – dla Zakładu Pracy); odpowiednio przygotowane umowy o praktyki studenckie proszę składać w dziekanacie WBiA pok. 6 najpóźniej do dnia 22.06.2018. 
Przypominam o konieczności podpisania oświadczenia (zał. 2) jak i odbioru od opiekuna na Wydziale BiA podpisanego drugiego egzemplarza umowy przed podjęciem praktyki (u wyznaczonego przez kierownika praktyk studenckich na Wydziale opiekuna praktyk). Niedopełnienie wymienionych obowiązków skutkuje niezaliczeniem praktyki.
Po odbyciu praktyki sprawozdanie (zał. 3) należy niezwłocznie złożyć u opiekuna na Wydziale. Komplety dokumentów będą następnie, niezależnie, przekazywane do Wydziałowego Kierownika Praktyk dokonującego końcowego wpisu zaliczenia.
Kierownicy praktyk studenckich na kierunku budownictwo
dr inż. Andrzej Kroner
dr inż. Marek Telejko

Regulamin praktyk studenckich

Załączniki:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

 

Procedura weryfikacji efektów kształcenia w trakcie realizacji praktyk

BUDOWNICTWO
Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku budownictwo
Program praktyki zawodowej

ARCHITEKTURA
– semestr 2
Procedura realizacji praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
Program praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku architektura
– semestr 4
Procedura realizacji pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Program pleneru rysunkowo-malarskiego na kierunku architektura
Procedura realizacji praktyki budowlanej na kierunku architektura
Program praktyki budowlanej na kierunku architektura
– semestr 7
Procedura realizacji praktyki projektowej na kierunku architektura
Program praktyki projektowej na kierunku architektura

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
Procedura realizacji praktyki zawodowej na kierunku geologia inżynierska
Program praktyki zawodowej na kierunku geologia inżynierska


Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia stacjonarne
dr inż. Marek Telejko – pok. 2.25, budynek A, tel. 41–34–24–480, e-mail: mtelejko@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “budownictwo” – studia niestacjonarne
dr inż. Andrzej Kroner – pok. 2.33, budynek A, tel. 41–34–24–521, e-mail: akroner@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “architektura”
dr inż. Piotr Dobosz – pok. 3.15, budynek A, tel. 41–34–24–498, e-mail: aozpd@tu.kielce.pl

Wydziałowy Kierownik ds. Praktyk Studenckich na kierunku “geologia”
dr Małgorzata Wiatrak – pok. 3.10, budynek A, tel. 41–34–24–, e-mail: mwiatrak@tu.kielce.pl