semestr 1

Akademickie dobre wychowanie
Budownictwo ogólne i komunikacyjne
Fizyka
Geodezja 1
Geologia dynamiczna 1
Geometria i grafika inżynierska z CAD 1
Matematyka 1
Ochrona własności intelektualnej
Podstawy chemii dla geologów
Szkolenie BHP
Technologie informatyczne
Wybrane zagadnienie z historii cywilizacji europejskiej

semestr 2

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Geodezja 2
Geologia dynamiczna 2
Geometria i grafika inżynierska z CAD 2
Kurs terenowy z geologii dynamicznej
Kurs terenowy z geologii historycznej
Matematyka 2
Mechanika budowli 1
Podstawy normalizacji
Podstawy statystyki

semestr 3

Historia budownictwa i architektury
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych
Język angielski 1
Mechanika budowli 2
Mineralogia
Ochrona własności intelektualnej
Odwodnienie złóż i wykopów budowlanych
Sedimentary geology
Tektonika
Wychowanie fizyczne 1

semestr 4

Geologia inżynierska
Geomorfologia i geologia czwartorzędu
Hydrotechnika
Język angielski 2
Kartografia geologiczna i geologiczno-inżynierska
Kartowanie geologiczne
Kurs terenowy z geomorfologii i geologii czwartorzędu
Petrologia
Wychowanie fizyczne 2

semestr 5

Akademickie dobre wychowanie
Fundamentowanie
Geochemia
Geologia Gór Świętokrzyskich
Geologia regionalna Polski
Geologia regionalna świata
Geomechanika
Język angielski 3
Mechanika gruntów
System informacji przestrzennej (GIS)

semestr 6

Diageneza
Geologia złóż
Język angielski 4
Kurs terenowy z geologii stosowanej i wiertnictwa
Podstawy geofizyki
Podstawy wiertnictwa
Wybrane zagadnienia z geodynamiki inżynierskiej
Zastosowanie surowców skalnych i mineralnych

semestr 7

Kierowanie procesem inwestycyjnym
Ochrona środowiska
Planowanie przestrzenne
Praca dyplomowa
Prawo geologiczne i górnicze
Seminarium dyplomowe
Zasady sporządzania projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich