semestr 1

Chemia

Fizyka

Geodezja

Geologia

Geometria wykreślna i rysunek techiczny

Historia budownictwa i architektury

Matematyka I

Matematyka II

Ochrona własności intelektualnej

Rysunek odręczny

Szkolenie BHP

Akademickie dobre wychowanie

semestr 2

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Chemia 2

Geodezja 2

Geometria wykreślna i rysunek techniczny 2

Historia budowy miast

Język angielski 1

Historia kultury i sztuki w Polsce

Matematyka III

Mechanika teoretyczna

Podstawy normalizacji

Podstawy projektowania architektonicznego

Techniki informacyjne

Tworzywa sztuczne

semestr 3

Budownictwo komunikacyjne

Budownictwo-ogólne

Hydraulika i hydrologia

Język angielski 2

Materiały budowlane

Metody komputerowego wspomagania projektowania 1

Prawo budowlane

Statystyka matematyczna

Technologia betonu

Wychowanie fizyczne 1

Wytrzymałość materiałów 1

semestr 4

Fizyka budowli

Instalacje budowlane

Język angielski 3

Konstrukcje drewniane

Mechanika budowli 1

Mechanika gruntów

Planowanie przestrzenne

Remonty budowli

Renewable energy

Some Aspects of Materials Strength

Specjalne technologie w drogownictwie

Technologia robót betonowych

Wychowanie fizyczne 2

Wytrzymałość materiałów 2

semestr 5

Engineering Soil Science

Fundamentowanie

Język angielski 4

Konstrukcje betonowe 1

Konstrukcje metalowe 1

Maszyny i urządzenia budowlane

Mechanika budowli 2

Metody obliczeniowe w mechanice konstrukcji

Ochrona własności intelektualnej

Organizacja ruchu drogowego

Structure Material Behavior Under Service Load

Technologia robót budowlanych 1

semestr 6

Akadenmickie dobre wychowanie

Diagnostyka i utrzymanie budowli

Ekonomika i kosztorysowanie

Geotechnika drogowa

Infrastruktura podziemna miast

Konstrukcje betonowe 2

Konstrukcje metalowe 2

Podstawy mostownictwa

Podstawy prefabrykacji

Praktyki zawodowe

Technologia robót budowlanych 2

BUDOWA DRÓG

Podstawy projektowania dróg

Technologia budowy dróg

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Komputerowe techniki projektowania konstrukcji metalowych

Konstrukcje sprężone

Podstawy dynamiki i stateczności

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

Ocena jakości betonu w konstrukcji

Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych

Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych

MOSTY
Podstawy projektowania dróg
Podstawy konstrukcji sprężonych
Podstawowe techniki diagnostyki obiektów mostowych

semestr 7 

Kierowanie procesem inwestycyjnym

Organizacja produkcji budowlanej

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

BUDOWA DRÓG

Inżynieria ruchu

Utrzymanie dróg

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych

Metalowe konstrukcje zespolone

Podstawy budownictwa przemysłowego

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA

Ekonomika budownictwa

Technologia betonów mrozoodpornych

Trwałość budowli

MOSTY

Wyposażenie obiektów mostowych
Utrzymanie obiektów mostowych
Przepusty i mosty tymczasowe