Plan studiów

Budownictwo Ogólne

Budowa Dróg

semestr 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Chemia 1
Fizyka 1
Geometria i grafika inżynierska
Matematyka 1
Miernictwo budowlane 1
Ochrona własności intelektualnej
Rysunek techniczny
Szkolenie BHP
Tworzywa sztuczne 1

semestr 2

Chemia 2
Fizyka 2
Matematyka 2
Materiały budowlane
Mechanika ogólna
Miernictwo budowlane 2
Tworzywa sztuczne 2

semestr 3

Budownictwo ogólne 1
Geologia
Język angielski 1
Matematyka 3
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Techniki informacyjne
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów 1

semestr 4

Budownictwo ogólne 2
Język angielski 2
Mechanika budowli 1
Mechanika gruntów
Przepisy prawne w budownictwie
Warsztat komputerowy inżyniera
Wytrzymałość materiałów 2
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Projektowanie architektoniczne
BUDOWA DRÓG
Projektowanie architektoniczne
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

semestr 5

Hydraulika i Hydrologia
Język angielski 3
Konstrukcje betonowe 1
Konstrukcje metalowe 1
Mechanika budowli 2
Wychowanie fizyczne
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Fizyka budowli
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
BUDOWA DRÓG
Geotechnika w drogownictwie
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg 1
Roboty ziemne

semestr 6

Język angielski 4
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Metody obliczeniowe
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Organizacja produkcji budowlanej
Technoligia robot budowlanych
BUDOWA DRÓG
Budowa dróg i ulic
Inżynieria ruchu 1
Projektowanie dróg 2

semestr 7

Język angielski 5
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Ochrona wlasnosci intelektualnej
Praktyki zawodowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo komunikacyjne
Fundamentowanie budowli
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje murowe

BUDOWA DRÓG
Ekonomika inżynierska i kosztorysowanie w drogownictwie
Inżynieria ruchu 2
Konstrukcje nawierzchni lotnisk
Mosty drogowe
Podstawy budownictwa podziemnego
Projektowanie ulic

semestr 8

Język angielski 6
Praca dyplomowa
Technologia prefabrykacji

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Ekonomika budownictwa
Ocena jakości betonu w konstrukcji
Podstawy konstrukcji sprężonych
Wybrane zagadnienia z technologii robot
Wycena nieruchomości

BUDOWA DRÓG
Fundamentowanie
Planowanie układów komunikacyjnych
Technologia budowy dróg
Utrzymanie dróg i ulic
Węzły i autostrady