semestr 1

Akademickie dobre wychowanie
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Chemia
Fizyka
Geometria i grafika inżynierska
Matematyka
Miernictwo budowlane
Ochrona własności intelektualnej
Rysunek techniczny
Szkolenie bhp
Tworzywa sztuczne
Mikroekonomia

semestr 2

Chemia 2
Fizyka 2
Matematyka 2
Materiały budowlane
Mechanika ogólna
Miernictwo budowlane
Tworzywa sztuczne 2
Makroekonomia

semestr 3

Budownictwo ogólne
Geologia
Język angielski
Matematyka 3
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Techniki informacyjne
Technologia betonu
Wytrzymałość materiałów
Kultura i sztuka w Polsce

semestr 4

Budownictwo ogólne 2
Język angielski 2
Mechanika budowli 2
Mechanika gruntów 2
Przepisy prawne w budownictwie
Warsztat komputerowy inżyniera
Wytrzymałość materialów 2
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Projektowanie architektoniczne
BUDOWA DRÓG
Projektowanie architektoniczne
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych

semestr 5

Hydraulika i hydrologia
Język angielski 3
Konstrukcje betonowe
Konstrukcje metalowe
Mechanika budowli 2
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Fizyka budowli
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne
BUDOWA DRÓG
Geotechnika w drogownictwie
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg
Roboty ziemne

semestr 6

Język angielski 4
Konstrukcje betonowe 2
Konstrukcje metalowe 2
Metody obliczeniowe
BUDOWNICTWO OGÓLNE
Organizacja produkcji budowlanej
Technoligia robót budowlanych
BUDOWA DRÓG
Budowa dróg i ulic
Inżynieria ruchu
Projektowanie dróg 2

semestr 7

Akademickie dobre wychowanie
Fundamentowanie budowli
Język angielski 5
Kierowanie procesem inwestycyjnym
Ochrona własności intelektualnej
Praktyki zawodowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Budownictwo komunikacyjne
Konstrukcje drewniane
Konstrukcje murowe

BUDOWA DRÓG
Ekonomika inżynierska i kosztorysowanie w drogownictwie
Inżynieria ruchu 2
Konstrukcje nawierzchni lotnisk
Mosty drogowe
Podstawy budownictwa podziemnego
Projektowanie ulic

semestr 8

Język angielski 6
Praca dyplomowa
Technologia prefabrykacji
Seminarium dyplomowe

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Ekonomika budownictwa
Ocena jakości-betonu
Podstawy konstrukcji sprężonych
Wybrane zagadnienia z technologii robót
Wycena nieruchomości

BUDOWA DRÓG
Fundamentowanie
Planowanie układów komunikacyjnych
Technologia budowy dróg
Utrzymanie dróg i ulic
Węzły i autostrady