semestr 1

Teoria sprężystości i plastyczności
Technology of frost resistant concretes
Some aspects of concrete structures
Moderm bituminous composites
Metody komputerowe
Metody matematyczne w mechanice konstrukcji
BUDOWA DRÓG
Trwałość i ochrona budowli
Statystyka matematyczna dla inżynierów
Konstrukcje nawierzchni drogowych
Ekonomika i kosztorysowanie w drogownictwie
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Organizacja robót budowlanych
Dynamika i stateczność
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Trwałość i ochrona budowli
Organizacja robót budowlanych

semestr 2
Złożone konstrukcje betonowe
Złożone konstrukcje metalowe
Historia architektury i sztuki
BUDOWA DRÓG
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
Projektowanie dróg 3
Podstawy mostownictwa
Inżynieria ruchu
Fundamentowanie 2
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Warsztat komputerowy inżyniera 2
Podstawy mostownictwa
Konstrukcje sprężone
Fundamentowanie 2
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych
Materiały kompozytowe
Betony konstrukcyjne – wybrane problemy

semestr 3
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Psychologia społeczna i autoprezentacja
Język angielski 2
Historia techniki i wynalazków
BUDOWA DRÓG
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni dróg i lotnisk
Utrzymanie dróg i ulic
Trwałość nawierzchni betonowych
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Budowa dróg i ulic
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Konstrukcje betonowe 4
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Budownictwo przemysłowe
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Technologia betonów nowej generacji
Izolacje i osuszanie budowli
semestr 4
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Ochrona własności intelektualnej
BUDOWA DRÓG
Specjalne technologie w drogownictwie
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Budownictwo podziemne
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Wybrane zagadnienia z konstrukcji betonowych
Technologia betonowych budowli masywnych
Remonty i utrzymanie mostów
Metalowe konstrukcje cienkościenne
Materiały kompozytowe
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wycena nieruchomości i inwestycji
Technologia betonowych budowli masywnych
Remonty budowli 3