Plan studiów

semestr 1

semestr 2

Złożone konstrukcje betonowe
Złożone konstrukcje metalowe
BUDOWA DRÓG
Fundamentowanie 2
Inżynieria ruchu 3
Podstawy mostownictwa
Projektowanie dróg 3
Technologia materiałów i nawierzchni drogowych
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Betony konstrukcyjne wybrane problemy
Fundamentowanie 2
Konstrukcje sprężone
Podstawy mostownictwa
Warsztat komputerowy inżyniera 2
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Betony konstrukcyjne wybrane problemy
Materiały kompozytowe 1
Wybrane zagadnienia technologii robót budowlanych

semestr 3

Język angielski
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi
Psychologia

BUDOWA DRÓG
Budowa dróg i ulic
Organizacja robót drogowych i zarządzanie w drogownictwie
Skrzyżowania drogowe i uliczne
Trwałość nawierzchni betonowych
Utrzymanie dróg i ulic
Utrzymanie i eksploatacja nawierzchni dróg i lotnisk
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Budownictwo przemysłowe
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji betonowych
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji metalowych
Konstrukcje betonowe 4
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Izolacje i osuszanie budowli
Technologia betonów nowej generacji
Technologia montażu konstrukcji budowlanych
Wybrane zagadnienia z materiałów budowlanych

semestr 4

Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa
Seminarium dyplomowe
BUDOWA DRÓG
Budownictwo podziemne
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego
Specjalne technologie w drogownictwie
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Materiały kompozytowe 2
Metalowe konstrukcje cienkościenne
Remonty i utrzymanie mostów
Technologia betonowych budowli masywnych
Wybrane zagadnienia z konstrukcji betonowych
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Wycena nieruchomości i inwestycji
Technologia betonowych budowli masywnych
Remonty budowli 3