Warunki wpisu na semestr – punkty ECTS

studia stacjonarne I stopnia

Program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/18

studia stacjonarne II stopnia

Program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/18:
Konstrukcje budowlane
Budowa dróg
Technologia i organizacja budownictwa
Mosty

studia niestacjonarne I stopnia

Program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/18:
Budownictwo ogólne
Budowa dróg

studia niestacjonarne II stopnia

Program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/18:
Konstrukcje budowlane
Budowa dróg
Technologia i organizacja budownictwa