semestr 1

Akademickie dobre wychowanie
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Geometria wykreślna
Historia architektury powszechnej 1
Historia muzyki
Matematyka 1
Materiały budowlane
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona zabytków
Projektowanie wstępne architektoniczne
Rysunek odręczny
Szkolenie BHP
Techniki informacyjne
semestr 2

Budownictwo ogólne 1
Geometria wykreślna 2
Historia architektury powszechnej 2
Język angielski 1
Matematyka 2
Mechanika budowli 1
Podstawy normalizacji
Praktyka inwentaryzacyjna
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Rysunek odręczny 2
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe w projektowaniu 1

semestr 3

Budownictwo ogólne 2
Historia architektury polskiej 1
Historia architektury powszechnej 3
Język angielski 2
Konstrukcje budowlane
Mechanika budowli 2
Projektowanie architektoniczno-urbanisyczne 1
Rysunek odręczny 3
Techniki komputerowe w projektowaniu 2
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 1
Wychowanie fizyczne 1
semestr 4

Antropologia kultury wsi i miast
Budownictwo ogólne 3
Fizyka budowli
Historia architektury polskiej 2
Historia budowy miast
Język angielski 3
Konstrukcje drewniane
Plener rysunkowo-malarski
Praktyka budowlana
Projektowanie architektoniczno-urbanisyczne 2
Rysunek odręczny i malarstwo
Socjologia miast
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 2
Wychowanie fizyczne 2

semestr 5

Elementy kompozycji plastycznej
Historia budowy miast 2
Instalacje budowlane
Język angielski 4
Konstrukcje żelbetowe 1
Planowanie przestrzenne
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Prawo budowlane
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 3
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 3

semestr 6

Akademickie dobre wychowanie
Architektura współczesna
Etyka zawodu architekta
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje żelbetowe 2
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Projekt architektoniczno-budowlany
Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 4
Teoria i zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego 4

semestr 7

Architektura krajobrazu
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Historia i ochrona architektury ludowej w Polsce
Historia i teoria konserwacji zabytków
Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa inżynierska
Praktyka projektowa
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne 5