Plan studiów

semestr 1

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Geometria wykreślna 1
Historia architektury powszechnej 1
Historia muzyki
Matematyka 1
Materiały budowlane
Ochrona środowiska kulturowego
Ochrona własności intelektualnej
Ochrona zabytków
Projektowanie wstępne architektoniczne
Rysunek odręczny 1
Szkolenie BHP
Techniki informacyjne
Akademickie dobre wychowanie

semestr 2

Budownictwo ogólne 1
Geometria wykreślna
Historia architektury powszechnej 2
Język angielski 1
Matematyka 2
Mechanika budowli 1
Podstawy normalizacji
Projektowanie wstępne urbanistyczne
Rysunek odręczny 2
Rysunek techniczny
Techniki komputerowe w projektowaniu 1
Praktyka inwenaryzacyjna

semestr 3

Budownictwo ogólne 2
Historia archiektury polskiej 1
Historia architektury powszechnej 3
Język angielski 2
Konstrukcje budowlane
Mechanika budowli 2
Projektowanie archit.-urban. 1
Rysunek odręczny 3
Techniki komputerowe w projektowaniu 2
Teoria i zasady projektowania archit.-urban. 1
Wychowanie fizyczne 1

semestr 4

Antropologia kultury miasta i wsi
Budownictwo ogólne 3
Fizyka budowli
Historia architektury polskiej 2
Historia budowy miast 1
Historia kultury i sztuki
Język angielski 3
Konstrukcje drewniane
Plener rysunkowo malarski
Projektowanie arch.-urban. 2
Rysunek odręczny i malarstwo
Socjologia miasta
Teoria i zasady projektowania arch.-urban. 2
Wychowanie fizyczne 2
Praktyka budowlana

semestr 5

Elementy kompozycji plastycznej
Historia budowy miast 2
Instalacje budowlane
Język angielski 4
Konstrukcje żelbetowe 1
Planowanie przestrzenne
Podstawy geotechniki i fundamentowania
Prawo budowlane
Projektowanie arch.-urban. 3
Teoria i zasady projektowania arch.-urban. 3

semestr 6

Architektura współczesna
Etyka zawodu architekta
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje żelbetowe 2
Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi
Planowanie przestrzenne i urbanistyka
Projekt architektoniczno budowlany
Projektowanie architektury i osadnictwa wiejskiego
Projektowanie arch.-urban. 4
Teoria i zasady projektowania arch.-urban. 4

semestr 7

Architektura krajobrazu
Ekonomika procesu inwestycyjnego
Historia i ochrona architektury ludowej w Polsce
Historia i teoria konserwacji zabytków
Ochrona własności intelektualnej
Praca dyplomowa inżynierska
Projektowanie arch.-urban. 5
Praktyka projektowa