Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński ico_bud_a_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-545 ico_mail_30px wtramp@tu.kielce.pl Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Ilona Michalska ico_bud_a_30px 16 ico_tel_30px 41 34-24-546 ico_mail_30px imichalska@tu.kielce.pl

 

Pracownicy techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Grzegorz Ordysiński ico_bud_a_30px 1.11H ico_tel_30px 41 34-24-447 ico_mail_30px ordys@tu.kielce.pl
Konsultacje: 1.12HA czwartek 15:20 – 17:10
Ireneusz Beski ico_bud_a_30px 1.10H ico_tel_30px 41 34-24-552 ico_mail_30px ibeski@tu.kielce.pl
mgr Anna Pietraszek ico_bud_a_30px 2.26H ico_tel_30px 41 34-24-808 ico_mail_30px apietraszek@tu.kielce.pl

 

Zakład Wytrzymałości Materiałów

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński ico_bud_a_30px 4.06 ico_tel_30px 41 34-24-545 ico_mail_30px wtramp@tu.kielce.pl Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Eliza Mytych-Kumańska  ico_bud_a_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34-24-436 ico_mail_30px elizak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 10:30 – 11:30, czwartek nieparzysty 10:30 – 11:30
dr inż. Agnieszka Czajkowska  ico_bud_a_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34-24-549 ico_mail_30px aczajkowska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek nieparzysty 10:00 – 10:45, czwartek parzysty 9:00 – 9:45, piątek 9:00 – 9:45
dr inż. Kazimierz Sokołowski ico_bud_a_30px 4.02 ico_tel_30px 41 34-24-175 ico_mail_30px sokol@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 10:00 – 11:30, pok. 31D

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Dorota Michałowska-Maziejuk ico_bud_a_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34-24-549 ico_mail_30px d.michalowska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa nieparzysta 9:30 – 11:00, środa parzysta 13:10 – 14:40
dr inż. Magdalena Bacharz ico_bud_a_30px 4.01 ico_tel_30px 41 34-24-579 ico_mail_30px mbacharz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek parzysty 13:00 – 13:30, czwartek 11:40 – 13:10

 

Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Mostowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk ico_bud_a_30px 4.05 ico_tel_30px 41 34-24-731 ico_mail_30px gswit@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 10:00 – 13:00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Paweł Kossakowski  ico_bud_a_30px 4.02 ico_tel_30px 41 34-24-175 ico_mail_30px kossak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek nieparzysty: 9:00 – 9:50, poniedziałek parzysty: 11:20 – 13:30

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Wiktor Wciślik ico_bud_a_30px 4.09 ico_tel_30px 41 34-24-436 ico_mail_30px wwcislik@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 8:00 – 9:30
dr inż. Aleksandra Krampikowska ico_bud_a_30px 4.01 ico_tel_30px 41 34-24-579 ico_mail_30px akramp@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 12:00 – 13:30

 

Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Betonowych

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk ico_bud_a_30px 4.07 ico_tel_30px 41 34-24-593 ico_mail_30px b.goszczynska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 15:30 – 16:30

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Wioletta Raczkiewicz ico_bud_a_30px 4.04 ico_tel_30px 41 34-24-582 ico_mail_30px wiolar@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 10:00 – 11:40

 

Wykładowcy bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Jacek Ślusarczyk ico_bud_a_30px 4.03 ico_tel_30px 41 34-24-587 ico_mail_30px jaceks@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek nieparzysty 10:00 – 11:30, wtorek parzysty 11:30 – 13:00
dr inż. Artur Wójcicki  ico_bud_a_30px 4.03 ico_tel_30px 41 34-24-587 ico_mail_30px arturw@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek nieparzysty 9:30 – 11:00, poniedziałek parzysty 11:30 – 13:00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Kamil Bacharz ico_bud_a_30px 4.05a ico_tel_30px 41 34-24-752 ico_mail_30px kbacharz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 18:40 – 20:10
mgr inż. Justyna Tworzewska ico_bud_a_30px 4.04 ico_tel_30px 41 34-24-582 ico_mail_30px j.tworzewska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 15:00 – 15:45, piątek 15:00 – 15:45
dr inż. Paweł Tworzewski  ico_bud_a_30px 4.05a ico_tel_30px 41 34-24-752 ico_mail_30px ptworzewski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 15:00 – 17:00

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Łukasz Kosno ico_bud_a_30px 4.41 ico_tel_30px 41 34-24-548 ico_mail_30px lkosno@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 13:30 – 15:00, czwartek 8:00 – 9:30
mgr inż. Anna Adamczak-Bugno ico_bud_a_30px 4.41 ico_tel_30px 41 34-24-548 ico_mail_30px aadamczak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 11:40 – 13:10, piątek 15:00 – 16:30
mgr inż. Michał Bakalarz ico_bud_a_30px 4.41 ico_tel_30px 41 34-24-548 ico_mail_30px mbakalarz@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:środa 13:30 – 15:00
mgr inż. Piotr Sokołowski ico_bud_a_30px 2.27H ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych i Diagnostyki Obiektów Technicznych