Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Marek Iwański ico_bud_a_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-561 ico_mail_30px iwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 13:30 – 15:00

 

Sekretariat bud. pok. tel./fax email
mgr inż. Paulina Bąk ico_bud_a_30px 2.20 ico_tel_30px 41 34-24-558 ico_mail_30px pbak@tu.kielce.pl

 

Zakład Budowy Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu

 p.o. Kierownika bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Anna Chomicz-Kowalska ico_bud_a_30px 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-501 ico_mail_30px a.kowalska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Profesorowie i doktorzy hab. bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Piotr Nita ico_bud_a_30px 2.18 ico_tel_30px 41 34-24-673 ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek parzyste 13:30 – 15:00
prof. dr hab. inż. Marek Iwański ico_bud_a_30px 2.19 ico_tel_30px 41 34-24-561 ico_mail_30px iwanski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 13:30 – 15:00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Anna Chomicz-Kowalska ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px a.kowalska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
dr inż. Przemysław Buczyński ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px p.buczynski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 9:50 – 12:00
dr inż. Grzegorz Mazurek ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px gmazurek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 9:00 – 11:00
dr inż. Małgorzata Linek ico_bud_a_30px 2.10a ico_tel_30px 41 34-24-844 ico_mail_30px linekm@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: piątek 8:30 – 11:20
dr inż. Justyna Mrugała ico_bud_a_30px 2.10a ico_tel_30px 41 34-24-844 ico_mail_30px mrugala@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 9:50 – 11:20
dr inż. Justyna Stępień ico_bud_a_30px 2.23 ico_tel_30px 41 34-24-501 ico_mail_30px justyna.stepien@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 9:00 – 9:45, 13:10 – 13:55

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Piotr Ramiączek ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24-556 ico_mail_30px p.ramiaczek@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 13:30 – 15:00
mgr inż. Małgorzata Cholewińska ico_bud_a_30px 2.22 ico_tel_30px 41 34-24-560 ico_mail_30px m.cholewinska@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 11:30 – 13:00
mgr inż. Aleksandra Goreczna ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px a.boszczyk@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Krzysztof Maciejewski ico_bud_a_30px 2.14 ico_tel_30px 41 34-24- 556 ico_mail_30px kmaciejewski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 11:40 – 13:10

 

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Paweł Wolka ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px pwolka@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 13:30 – 15:00
mgr inż. Wojciech Żebrowski ico_bud_a_30px 2.10 ico_tel_30px 41 34-24-578 ico_mail_30px wzebrowski@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 13:30 – 15:00
mgr inż. Paweł Sikorski ico_bud_a_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Patrycja Piotrowska-Nowak ico_bud_a_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

 

Zakład Remontów i Utrzymania Budowli

p.o. Kierownika bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Lech Rudziński, prof. PŚk ico_bud_a_30px 2.23a ico_tel_30px 41 34-24-652 ico_mail_30px lech@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 12:00 – 13:30

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Andrzej Kroner ico_bud_a_30px 2.33 ico_tel_30px 41 34-24-521 ico_mail_30px akroner@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: środa 13:15 – 15:15

 

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Agnieszka Wdowiak ico_bud_a_30px 2.23a ico_tel_30px 41 34-24-652 ico_mail_30px awdowiak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: poniedziałek 10:00 – 11:30
mgr inż. Elżbieta Piotrowicz ico_bud_a_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:
mgr inż. Ewa Stępień ico_bud_a_30px ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje:

Zakład Geologii Inżynierskiej

 Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab Wiesław Trela ico_bud_a_30px 4.42 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsutacje: czwartek 13:30 – 15:00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab Wiesław Trela ico_bud_a_30px 4.42 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 13:30 – 15:00
dr Małgorzata Wiatrak ico_bud_a_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px mwiatrak@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 8:00 – 9:30
dr Sylwester Salwa ico_bud_a_30px 4.42 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px @tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: czwartek 13:30 – 15:00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Anna Rusin ico_bud_a_30px  4.20 ico_tel_30px 41 34-24- ico_mail_30px arusin@tu.kielce.pl ico_beta_30px ico_dorobek_30px
Konsultacje: wtorek 15:00 – 16:30

Laboratorium Materiałów Drogowych – Laboratorium Materiałów Drogowych i Geotechniki – Pracownia Materiałów Drogowych