Zarządzenie Nr 1/2018
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2018/2019 jak podano w Załączniku 1.
§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

15-17.02.2019 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
22-24.02.2019 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
02.03.2019 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

05-07.07.2019 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
06-08.09.2019 oraz 13-15.09.2019 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
21.09.2019 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2017
Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2017/2018 jak podano w Załączniku 1.
§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

16-18.02.2018 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
23-25.02.2018 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
03.03.2018 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

06-08.07.2018 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
07-09.09.2018 oraz 14-16.09.2018 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
22.09.2018 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 1/2016

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017
na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2016/2017 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:
17-19.02.2017 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
24-26.02.2017 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
04.03.2017 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

30.06-02.07.2017 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
08-10.09.2017 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
23.09.2017 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2015

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 19 czerwca 2015 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2015/2016 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

 • 5-7.02.2016 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 12-14.02.2016 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 22.02.2016 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta
 • 24-26.06.2016 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 2-4.09.2016 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 16.09.2016 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych. §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 1/2014

Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury

z dnia 08 lipca 2014 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015 na studiach niestacjonarnych I i II stopnia

§1. Ustala się harmonogram zjazdów w roku akademickim 2014/2015 jak podano w Załączniku 1.

§2. Ustala się harmonogram sesji egzaminacyjnych odpowiednio w terminach:

 • 6-8.02.2015 – zimowa podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 13-15.02.2015 – zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 24.02.2015 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta
 • 26-28.06.2015 – letnia podstawowa sesja egzaminacyjna
 • 4-6.09.2015 – letnia poprawkowa sesja egzaminacyjna
 • 18.09.2015 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta

§3. Wykonanie zarządzenia zleca się prodziekanom ds. studenckich i dydaktyki oraz kierownikom jednostek wydziałowych.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.