Likwidacja grupy laboratoryjnej

Likwidacja grupy laboratoryjnej

Uwaga studenci !!!
Budownictwo – IV rok (blok dyplomowy: Budowa Dróg)
w r. ak. 2017/2018
studia stacjonarne I-go stopnia

Informuje się, że od sem. zimowego w r. ak. 2017/18 nastąpi likwidacja grupy laboratoryjnej Lb.
Jednocześnie prosi się studentów likwidowanej grupy laboratoryjnej Lb o indywidualne zgłoszenie się do Dziekanatu pok. 37
do dn. 03 października br. w celu uzgodnienia nowej grupy laboratoryjnej.

PRODZIEKAN
Ds. Studenckich i Dydaktyki
Wydziału Budownictwa i Architektury
Dr inż. Paulina Obara